Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyr kärnkraft kan avvecklas

Den 31 juli skrev tre folkpartister om kärnkraft, kolkraft och vindkraft. När det gäller kolkraft, byggs nya verk för att ersätta gamla ineffektiva och smutsiga verk mot nya renare och mer effektiva verk, vilket fick till följd att de tyska utsläppen av koldioxid inte ändrades nämnvärt 2013 jämfört med tidigare år.

Annons
Omdiskuterade. Olof Karlsson (C) menar att hårdare EU-regler gör att svenska kärnkraftver inom kort kan läggas ned och att avgiften för dem som blir kvar måste höjas.

När det gäller vindkraft som ersättning för kärnkraft berättar skribenterna rena sagor. Ett 3 MW vindkraftverk producerar 9 GWh (9 miljoner) kWh per år. För att producera 1 TWh (1000 GWh) behövs då 111 verk.

När svensk kärnkraft producerar 65 TWh per år skulle det teoretiskt kunna ersättas av 7215 verk. Att jämföra med folkpartisternas krav på 50 000 verk.

Kärnkraften kan ersättas av effektivisering av elanvändningen, som tar bort kanske 20 TWh. Solceller kommer att öka kraftigt. I Tyskland har solkraften gått förbi både vindkraft och kärnkraft. I Sverige producerar vindkraften nu 11 TWh el per år, vilket motsvarar 7 procent av landets elanvändning.

De subventioner vindkraften får är elcertifikat, som betalas av hushållen med cirka 3 öre/kWh. Genom det överskott i elproduktionen som ny vindkraft och biokraft åstadkommer, sänks elpriset med kanske 10 öre/kWh. Därmed blir konsumenterna stora vinnare .

Sedan sätter skribenterna sitt hopp till ny kärnkraft i form av generation 4-reaktorer. Men sådana reaktorer finns bara på papperet och ingen vet vad det skulle kosta att producera el med dem. Det vi vet är, att el från dagens modernaste reaktorer kostar ca 1 kr/kWh, det vill säga 50 procent mer än vindkraft och snart också solkraft. Även de nya reaktorerna genererar farligt avfall som kraftigt strålande skulle behöva förvaras i minst 500 år!

EU har utfärdat hårdare säkerhetskrav på Europas kärnreaktorer att gälla från 2018. För att uppfylla kraven krävs stora investeringar i svenska reaktorer.

Ägarna har därför aviserat att nedläggning i stället för investeringar kan bli aktuelt för två reaktorer de närmaste åren. I Sverige har vi kärnavfallsfonden, som skall bekosta slutförvaret av kärnavfallet samt rivningen av reaktorerna.

Fonden finansieras genom att reaktorägarna avsätter ett visst belopp per producerad kWh kärn- kraftel. Nu är avgiften 2,2 öre/kWh.

Tyvärr har den varit för låg, varför reaktorägarna fått en skuld på hela 30 miljarder kronor till fonden. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför föreslagit en höjning till 3,8 öre/kWh och förutsatt att reaktorerna skall gå hela sin tekniska livslängd.

Läggs en reaktor ned upphör bidrag till fonden. Därför skulle avgiften behöva höjas till minst 10 öre/kWh

Det är bra att Folkpartiet redovisar vilken energi-politik man vill föra. 100 procent kärnkraft och ingen tilltro till vind och sol. Centerpartiet vill tvärt om. Målet är 100 procent förnybart och avvecklad kärnkraft så snart elsituationen tillåter det.

Olof Karlsson (C) Köping

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons