Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsa på snabba tåg Västerås-Arlanda

Annons
Centralstationen. Pendlingen i Mälardalen fortsätter att öka.               Foto: Anders Forngren/arkiv

Västerås ligger centralt i storregionen Stockholm-Mälardalen, ett av Europas starkaste tillväxtområden. För att lyckas med fortsatt tillväxt i hela regionen måste vi säkerställa effektiva gods- och persontransporter. Enligt Handelskammaren Mälardalens medlemsföretag är det en av de viktigaste frågorna på agendan. Kompetensförsörjning och internationell handel är två andra fokusfrågor, vilka är helt beroende av att infrastrukturen fungerar.

I Västerås och Västmanland finns många viktiga exportföretag – stora som små. ABB är ett bra exempel och vinnaren av årets exportföretag 2014 – Robot Systems Products – ett annat. Fagersta Stainless ett tredje. För exportindustrin är tillgången till hamnar livsavgörande. Nära 90 procent av all import och export går via sjöfart och våra hamnar. Nyckelstråket mellan Stockholm och Göteborg via Mälardalen är ett av de viktigaste logistiska stråken för näringslivet i hela landet med E18/E20, Bergslagsbanan, Mälarbanan/Svealandsbanan och Västra stambanan samt sjöfartslederna på Mälaren. Trots detta saknas i dag tillräckliga satsningar på våra vägar och järnvägar för att tillgodose behovet av ökade godstransporter och en ständigt växande pendling.

Handelskammaren Mälardalen driver satsningar på infrastruktur hårt. Det gäller Västmanland, men också insatser utanför länsgränsen, eftersom de är utpekade som viktiga för vårt näringsliv. Ett sådant exempel är vårt arbete med att få högre standard på E20 genom Skaraborg. Ett annat exempel är arbetet för att ge sjöfarten samma ekonomiska förutsättningar som väg- och järnvägstrafiken för att Mälarsjöfarten ska kunna vara ett bra alternativ och komplement till företagets transporter. I ett större perspektiv ser vi också ett behov av bättre landkommunikationer mellan Stockholm och Oslo, ett stråk som går rakt genom Västmanland.

Tillgång till reguljär flygtrafik. Vårt globala näringsliv i Västmanland har ett stort behov även av persontransporter i form av reguljära flyglinjer. Ett snabbtåg till Arlanda skulle betyda mycket för våra exportföretag. En nedläggning av Bromma flygplats bedömer vi vara en dålig affär för näringslivet både i Mälardalen och de städer runt om i Sverige som är beroende av bra kommunikationer till Stockholm-Mälardalen. Vi efterlyser ett ordentligt beslutsunderlag. Viktigt att man noga utreder konsekvenserna för näringslivet och närliggande flygplatser.

Att bygga infrastruktur tar tid. Utredningar och äskande om pengar. Många intressen slåss om uppmärksamheten och investeringarna. Handelskammaren är näringslivets röst i påverkansarbetet. Vi deltar i åtgärdsvalsstudier, seminarier och möten med beslutsfattare. Vi driver projekt och anordnar konferenser. Infrastruktur behövs inte för sin egen skull, utan för att företagen och människorna i Västmanland ska kunna utvecklas.

Vi uppmanar våra nyvalda politiker att föra en dialog med näringslivet om behoven, så att vi tillsammans kan skapa en tillväxt som genererar såväl jobb som pengar till välfärden. Handelskammaren arbetar kraftfullt för fyra viktiga åtgärder som gynnar näringslivets möjligheter till hållbar utveckling i Västmanland. Vi vill se:

– Investeringar i järnvägen och säkerställande av hög kapacitet för både person- och godstrafik i vår allt större arbetsmarknadsregion.

– Utbyggnad av vägnätet i Västmanland och dess grannlän samt höjd kapacitet och säkerhet på våra motorvägar och riksvägar.

– Satsning på utveckling av mer Mälarsjöfart och kustsjöfart för att avlasta väg och järnväg samt förstärkning av infrastrukturen kring Mälarhamnarna i Västerås och Köping.

– Säkerställande av en hög tillgänglighet till internationellt reguljärflyg och goda tågförbindelser till Arlanda.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons