Annons

Annons

Annons

Annons

Naprapat: Landstinget underskattade behovet

I VLT-artikeln den 2 juli, där jag blev intervjuad, framfördes naprapaternas synpunkter. Nej doktor Marianne Sandor, som skrev 4 juli, vi är inte rasande på våra politiker. Istället är vi överens om att behovet av naprapatvård underskattades och att naprapatupphandlingen, som moderaterna i sin egen interna tidning (!) själva beskrivit den, blev en "plump i protokollet".

Torsten Källberg (fp) skriver den 28 feb "Behovet av naprapatsjukvård underskattades. Nu får vi skylla oss själva och ordna upp den här situationen"

Landstingets egen jurist Eva Sjögreen uttalade sig i VLT redan 19 jan: "För att det nya systemet ska få kallas remissfritt ska alla patienter som behöver en naprapat kunna få det hela året på landstingets bekostnad. Som det fungerar nu är principen först till kvarn en mer träffande beskrivning".

Annons

Annons

I den senaste upphandlingen ökades antal-et naprapatavtal från 9 till 15. Tjänstemännens motivering var det "stora behovet". Totala tilldelningen behölls oförändrad! Sedan 20-30 år fungerande mottagningar fick sin tilldelning sänkt med upp till 45 procent. Undra på att vi och våra patienter reagerar!

Landstinget har i år avsatt 80 miljoner kronor till sjukgymnastik - fem miljoner till naprapati. Varje sjukgymnast tillåts ta emot upp till 2600 behandlingar per år, varje naprapat i genomsnitt 650!

Nej Marianne Sandor, vi önskar inte "obegränsat antal naprapatbesök". Vi har föreslagit landstinget en behovsrelaterad rimlig nivå på 1100 besök per naprapat och år, även det mindre än hälften av en sjukgymnasts tilldelning, för att liksom sjukgymnasten kunna ta emot våra patienter året om.

Landstingets statistik över antalet behandlingar per åkomma hos en naprapat visar ett genomsnitt på 4 till 4,5 behandlingar. Vid behov remitteras patienten till familjeläkaren för kompletterande undersökningar. Vi har till landstinget föreslagit läkarkontakt efter 6-7 behandlingar om fortsatt behandling behövs.

En enkät gjordes 2002 bland 458 västmanländska naprapatpatienter. 388 av dessa ansåg att de efter två behandlingar var så pass förbättrade att de önskade remiss för fortsatt behandling. 45 var så bra att de inte ansåg sig vara i behov av ytterligare behandling, 25 ville avvakta resultatet. Med andra ord, efter två besök var 95 procent av patienterna nöjda med behandlingen.

Annons

Karolinska sjukhuset gjorde så sent som 2007 en studie av naprapati vid nack- och ryggbesvär. Avhandlingen publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Clinical Journal of Pain (23(5): 431-439 June 2007). Vid uppföljning efter tolv veckor uppgav 57 procent av patienterna som blivit behandlade med naprapati att deras tillstånd var "väldigt mycket förbättrat". Helt återställda var 19 procent. Doktor Marianne Sandor, ditt ifrågasättande av naprapaternas kunskaper avseende nack-, rygg- och ledbesvär kan måhända förändras om du tar dig tid och läser avhandlingen.

Annons

Landstingets kostnader för naprapatbehandling, 30-40 minuters patientkontakt, är drygt 500 kronor (jämför OMT-sjukgymnast, 50 minuter för 805 kronor). Första besöket, då en omfattande funktionsdiagnos görs, kräver ofta 50-60 minuter. Naprapati är en individuell behandlingsform.

Efter ett beslut om en rehabiliterings-garanti den 19 juni har regeringen avsatt 200 miljoner för att patienter stressrelaterade besvär samt smärta i nacke och rygg snabbt skall få rehabilitering.

Pengarna kommer att fördelas i relation till befolkningsmängd. Landstinget Västmanland utreder nu möjligheten att via denna extra tilldelning lösa den situation som uppstått.

Roland Anderson

legitimerad naprapat

Annons

Annons

Till toppen av sidan