Annons

Annons

Annons

Annons

Ulf Börgesson: Rådet att inte sola direkt skadligt för hälsan

Bra för hälsan? Ulf Börjesson menar solarier ger nytta tillskott av D-vitamin och skyddar därmed från flera cancerformer. foto: Per g Norén

Annons

Så var det dags för en attack på oss i solariebranschen igen. I tre artiklar i VLT marknadsförs solfobin. Låt oss granska dem med utgångspunkt i aktuell forskning.

Vi börjar med ”Jag vill ju inte vara blek” den 23 januari. Där påstår Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) informatör Ulf Wester att de flesta hudcancerpatienter solat solarium som unga.

En EU-undersökning gällde just solariesolning och risken att utveckla melanom hos 18–49-åringar. Resultat:

w Ingen koppling hittades mellan melanom och solarier.

w Ingen koppling hittades mellan solariesolning före 19 års ålder och melanom senare i livet.

w Ingen koppling hittades mellan högt användande av solarium och melanom.

Längre fram i artikeln hävdar Ulf Wester: ”Man ska tänka på att huden bildar brunt pigment för att skydda sig mot solen på exempelvis sommaren, solar man för att bli brun på vintern har det ju ingen nytta.”

Annons

Annons

Det här ”rådet” är direkt skadligt. D-vitamin (som vi till 80 procent får från solen) är ett viktigt skydd mot cancer. Så här sade Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid Harvard, på Amerikanska cancerforskningsförbundets konferens 2005: ”D-vitamin kan förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer.”

Docent Pelle Lindqvist ledde en studie som visade att risken för blodpropp hos kvinnor minskar med 30 procent om man solar mycket. Enligt honom är sambandet klart: ”Det finns bara ett effektivt sätt att få D-vitamin. Man får sola, endera ute i solen eller sola solarium.” Och på vintern står solen står för lågt för att ge oss det nyttiga D-vitaminet.

När solarieägaren Björn Larsson kallar Ulf Wester för en rabiat solmotståndare som vill stänga alla solarier, dementeras detta av Ulf Wester:

”Vad vi gör är att förklara regler och bestämmelser som finns om solarier. Det är myndigheternas ståndpunkter som jag framför, vi på Strålskyddsmyndigheten anstränger oss till det yttersta för att vara så objektiva som möjligt”.

Men Larsson har helt rätt. Ulf Westers kommentar i Metro när Sats tog bort sina solarier: ”Vi har än så länge begränsat oss till att vi vill ha en åldersgräns vid 18 år. Men den logiska konsekvensen är att det egentligen inte borde finnas solarier tillgängliga för allmänheten över huvud taget.”

I nästa artikel, ”18-årsgräns på kommunala solarier?” (VLT den 20 januari), påstår Ulf Wester: ”Att erbjuda medborgarna att sola solarium i badhusen är i princip samma sak som om kommunen skulle sälja cigaretter och ha bås där folk kunde sitta och röka i simhallen”.

Annons

Två exempel på att solning skyddar mot cancer:

Annons

w Människor som under lång tid exponerats för solens ultravioletta strålar löper kraftigt minskad risk för många svåra cancersjukdomar; i mage, ändtarm, prostata, bröst, njurar, lever, gall- och urinblåsa, lungor och bukspottskörtel.

w Män som får lite sol löper dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som får mycket sol. Det går cirka tio dödsfall i prostatacancer på varje dödsfall i hudcancer.

På ledarplats, under rubriken Solarier – ingen strålande idé (VLT den 20 januari), refereras WHO:s beslut att uppgradera solningens farlighet. WHO:s beslut baserar sig på en rapport från IARC, ett institut känt för rekommendationer att undvika sol, använda solkräm och inte besöka solarier.

IARC finansieras av l´Oreal, världens största tillverkare av solkrämer och ”brun utan solkrämer”. En forskargrupp som granskade IARC:s rapport avfärdade den med ordet ”spurious” (oäkta, falsk, hycklad).

I ledaren står även att solarier skapar sjukvårdskostnader. Forskning visar att ett ökat intag av vitamin D skulle minska Europas vårdnota med 17 procent. I Sverige är det en besparing på cirka 34 miljarder kronor.

Hur ser en liberal ledarredaktion på en tillsynsmyndighet där enskilda tjänstemän a) driver en egen agenda i myndighetens namn, b) ignorerar all forskning som går emot denna agenda, c) inte drar sig för halvsanningar och rena lögner och d) har som sitt mål att krossa den bransch man är satt att granska?

Annons

Ulf Börgesson copywriter och varumärkesstrateg

Göteborg

Svar: För mycket och för lite skämmer allt, brukar det heta. Och det genomsvenska uttrycket att lagom är bäst är också tillämpligt. Måttligt solande kan förvisso ha positiva hälsoeffekter men för mycket – och på fel sätt – kan orsaka cancer, och rimligtvis för mycket solariesolande också.

För övrigt är det den korrekta ordalydelsen i ledaren: ”kommunen kanske medverkar till sjukdomstillstånd...”

VLT:s ledarredaktion

Annons

Annons

Till toppen av sidan