Annons

Annons

Annons

Annons

Kantzowska läggs ner

Den politiska majoriteten i Hallstahammars kommun har bestämt sig. Kantzowska gymnasiet ska avvecklas.

Oppositionen protesterar mot den snabba processen och kräver bättre ekonomiskt underlag.

I förra veckan kom siffrorna som avgjorde saken. Som VLT redan skrivit har endast 24 elever sökt till Kantzowska gymnasiets yrkesprogram.

Redan när siffrorna blev offentliga uttryckte kommunalrådet Catarina Pettersson (S) stor tveksamhet inför en fortsättning med hänsyn till det låga elevintresset. Anna Lundberg (FP) var mer tvärsäker och krävde att gymnasiet skulle läggas ner.

Nu har den politiska majoriteten i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lagt ett förslag som ska behandlas av nämnden nästa vecka. Förslaget innebär bland annat att Kantzowska gymnasiet ska avvecklas under en tvåårsperiod. Mot beslutet reserverade sig oppositionens representant Anna Lundberg.

Annons


Är du inte lika säker på nedläggning av skolan längre?

Annons

– Jo, absolut. Men jag vill ha ett bättre ekonomiskt underlag. Jag är oerhört kritisk till hur den politiska majoriteten har behandlat den här frågan, säger Anna Lundberg och fortsätter:

– Vid arbetsutskottets sammanträde fick jag handlingarna vid sittande bord. Vi inom oppositionen hade ingen chans att ta ställning till förslaget.

– Jag har förståelse för att det är bråttom i det här läget. Men majoriteten har haft ett år på sig att planera för en strategi om skolan inte fick tillräckligt med ansökningar. Då hade de också hunnit ta fram kostnader och konsekvenser för de olika alternativen, så att vi haft något att ta ställning till.


Varför är det så bråttom, Catarina Pettersson?

– Därför att det inte finns en chans att driva skolan med det låga elevintresset. Elever, föräldrar, lärare och övriga inblandade behöver få besked om vad som ska hända. Om vi inte kan ta beslut i de olika instanserna i mars drar det ut på tiden ytterligare en månad. Den tiden har vi inte, konstaterar hon.

Catarina Pettersson håller med om att oppositionen borde ha fått underlaget tidigare om det varit möjligt.

– Vi fick besked i förra veckan om de dåliga siffrorna. Då var vi tvungna att agera snabbt. Oppositionen visste vad det extra arbetsutskottet skulle handla om. Men innan frågan kommer till kommunstyrelsen och fullmäktige har vi hunnit få fram de ekonomiska konsekvenserna som Anna Lundberg efterlyser.

Annons

Annons


Hade ni inte kunnat förbereda er långt tidigare på det här scenariot?

– Nej, vi har trott stenhårt på att yrkesprogrammen skulle locka fler elever med de satsningar vi gjort. Nästan alla elever som gått på utbildningarna har fått jobb, tack vare samarbetet med näringslivet. Men tyvärr hjälpte det inte.

Så här blir det

Det förslag till beslut som nu tagits i barn-och utbildningsnämndens arbets­utskott innebär att Kantzowska gymnasiet successivt avvecklas under en tvåårsperiod. De elever som påbörjat sin utbildning på Kantzowska ska få avsluta den på skolan. Ridsportgymnasiets elever som sökt till hösten går första året på Kantzowska. Resten av utbildningen sker i sam­arbete med ett annat gymnasium. De elever som sökt introduktionsprogrammet börjar på Kantzowska i höst.


Förslaget ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige i mars.


LILIAN HARALDSSON

Annons

Annons

Till toppen av sidan