Annons

Annons

Annons

Annons

Segertåg för skattefifflare

Många av Sveriges största skattefifflare måste nu frias från fängelse och få skadestånd. Inte för att de är oskyldiga, utan för att regeringen varit rent sömnig.

väntat för länge. Om regeringen ändrat lagen direkt istället för att först i fjol börja fundera på det, hade Beatrice Ask sluppit släppa tiotals skattebrottslingar fria. Foto: Scanpix

Annons

Ett antal dömda skattebrottslingar har släppts ur fängelse de senaste veckorna. Många fler kommer det att bli, enligt ett beslut i Högsta domstolen i går.

Först har de skinnat statskassan på miljoner. Nu har de blivit berättigade till skadestånd från staten – på grund av att de straffades på fel sätt.

Skattetillägg är en sorts straffavgift man måste betala om Skatteverket upptäcker att man inte redovisat allt man behöver betala skatt för. Därefter, om fusket är så stort att det visar sig vara ett skattebrott, kan det också bli åtal och dom.

Annons

Annons

Det har hanterats i Sverige som en skatt. Men enligt bland annat Europakonventionen går det inte att betrakta som något annat än ett straff. Och då blir problemet att den som döms för skattebrott straffas två gånger för samma sak. Det är förbjudet.

Alla som döms för skattebrott har nämligen först fått skattetillägg. Då är det det andra straffet, det efter fällande dom, som är den dubbla och därmed förbjudna bestraffningen.

Detta har Sverige vetat om sedan en dom i Europadomstolen 2009. Genast därefter ändrade Norge en liknande lag. Det hade varit rimligt att göra i Sverige också.

Men här dröjde det flera år, ända till förra året, innan regeringen Reinfeldt ens tillsatte en utredning om att ändra lagen.

Detta är långt ifrån första gången som den svenska attityden till krockar med EU-regler är att blunda och hoppas att det löser sig – för att sedan riskera en ordentlig smäll när EU måste ta i med krafttag.

Den här gången får sävligheten riktigt allvarliga konsekvenser.

I februari fällde EU-domstolen Sverige, efter att en dömd skattebrottsling överklagat. Högsta domstolens slutsats, som kom i går, är att skattebrottsdomar från ända sedan 2009 är ogiltiga. Sedan dess har det varit uppenbart att skattetillägg inte var någon tillåten metod.

Bland dem som nu frias och får rätt till skadestånd finns ett antal grova brottslingar. Dessutom kan just skattebrott dölja andra former av organiserad brottslighet.

Annons

Hade regeringen satt i gång i tid och ändrat reglerna, så hade det här beslutet inte gjort så mycket. Nu omintetgörs mycket av åratals kamp mot ekonomisk brottslighet.

Detta får justitieminister Beatrice Ask och regeringen Reinfeldt ta på sig.

Sävligt, sömnigt – och nu blir det mycket dyrt för staten.

Annons

Annons

Till toppen av sidan