Annons

Annons

Annons

Annons

Nostalgi - 70-talet

Västmanland - 331 meter högt!

Länets högsta punkt, vet du var den ligger?

Gamla kolarkojor finns fortfarande kvar på slänten nedanför högsta-punkten vid Timmeråsarna. Bortom skogsbältet bakom kojan blånar det över bergen.

Annons


VLT 26 juli 1971.

Länets högsta punkt ligger vid Timmeråsarna i väst, några kilometer norr om trelänsröset.

En triangel inristad i gråberget och ett stenröse visar var den finns. Här är det 331 meter över havet enligt topografiska fältkartan.

Så sent som för drygt hundra år sedan fanns här björn och varg. Nu vittnar älg- och rådjursspillning om fridsammare vilt.

Vintertid återfinns dock regelbundet spår av lo.


Platsen ligger öde och inte ens upptrampade gångstigar leder upp på höjden.

Sten Johansson och taxen Tina fungerade som ciceroner vid VLT:s besök.

- Hoppas det inte kommer för mycket folk bara om dom läst om det i tidningen, sa inspektor Johansson.

Annons

För utsikten är det ju i alla fall inte så mycket bevänt med.

- Under 1800-talets första decennier bodde en finne som hette Per Laver här. Han bröt åker och odlade rovor och kålrötter och hade kanske några getter och en ko också, berättar Johansson.

Annons

- Jordmånen var inte den bästa och arealen liten. Men han klarade sig och familjen. Flyttade kanske in till Baggå på gamla dar, jag vet inte riktigt.

Efter Per Laver, ännu känd i bygden som Lave-Pelle, har ingen fortsatt med jordbruk på länets högsta sluttning. Man kan ännu se rester av hans livsverk. Hur sten plockats ur jorden och samlats på hög och var de med dagens mått mycket små åkerlotterna funnits.

26 juli 1971. Inspektor Sten Johansson och taxen Tina - högst i länet på den här bilden. I bakgrunden skymtar en höjdsträckning på andra sidan Hedströmmen.

26 juli 1971. Bilden är tagen från länets högsta talltopp på länets högst belägna plats. Mellan grantopparna skymtas sluttningen där Lave-Pelle bodde och horisonten ligger bortom länsväg 233 där nästa större höjd tar vid.

Stenlämning efter Pelle Lavers trädgårdsgrund.

Så finner man platsen

För den som kan kartor är platsen för Västmanlands läns högsta punkt lätt att bestämma på ett tiotal meter när med hjälp av Universal Transverse Mercator (UTM) koordinatsystem. Det skulle bli kort och gott WG 25803865.

Annons

På Rikets allmäna kartverks fältkarta 11F Lindesberg NO återfinns en trigonometriskt bestämd triangelpunkt vid Timmeråsarna.

Annons

Med bil åker man på länsväg 233 och viker av grusvägen mot Ribäcken ungefär mitt emellan Baggå och Malingsbo. Den går först söderut förbi Lövslätten, Tackby och Tackbytorp, och svänger senare av åt öster.

De forna smågårdarna har blivit sommartorp för stadsborna.

Vägen kallas också Sjöändsvägen - den slutar mot ett sjösystem. Övre Borgfors heter ett annat ställe man passerar.

Om man inte tar fel vid obestämbara avtagsvägar når man Lavensvägen och där denna timmertransportsträcka tar slut får man fortsätta till fots i östlig riktning uppför en lång sank sluttning med skog på bägge sidor.

Ta helst karta och kompass till hjälp där!


VLT 26 juli 1971.

Annons

Annons

Till toppen av sidan