Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Skärpta städrutiner ett lyft för patienterna

Dålig städning och slarv med hygien kan sprida bakterier och drabba patienter. I Västerås har noggranna städrutiner gjort att sjukhuset fått bukt med farliga smittor.

rent med rutiner. Städ- och hygienrutinerna, som Grace Thoumy och hennes kollegor följer varje dag, har minskat infektionerna som patienter kan drabbas av inom vården.Foto: Kenneth Hudd

Annons

Grace Thoumy torkar av handfatet i ett patientrum på sjukhuset.

Rummet är tomt och ska slutstädas inför nästa patient. Grace Thoumy har plasthandskar på och plastförkläde över arbetsdräkten, allt enligt städrutinerna.

– Vi är väldigt noga med att följa städrutinerna och det är det bästa för patienterna, säger Grace Thoumy.

Städrutinerna finns för att minimera risken för smittspridning. Det handlar om allt ifrån personlig hygien till att byta moppar efter varje städning och hålla rent och smutsigt material åtskilda från varandra.

– Förut på vagnarna kunde det finnas gosedjur, kaffemuggar och annat. Sådant går inte. Det är viktigt att hålla rent även på vagnen och hålla isär rent och smutsigt, säger hygiensjuksköterska Eva Edberg.

Annons

Rutinerna infördes 2008 då ett stort utbrott med VRE, en resistent tarmbakterie, drabbade 267 patienter under de kommande tre åren. Ett annat utbrott av resistenta bakterier 2009 ledde till att tre spädbarn dog på avdelningen för för tidigt födda barn i Västerås.

Annons

Efter det har sjukhuset fått fler enkelrum till patienterna och lokaler har byggts om. Ett samarbete mellan vårdhygien, landstingets städenhet och vårdverksamheten inleddes. Alla anställda på städenheten får utbildning inom vårdhygien och mikrobiologi.

Landstinget Västmanland har numera en av de lägsta andelarna vårdrelaterade infektioner i landet. Snittet ligger på cirka sju procent av patienterna mot cirka nio procent som är rikssnittet.


Avslöjade städslarv

Frågan om städning är aktuell. Expressen har nyligen avslöjat smuts och städslarv på Södersjukhuset i Stockholm: Ett rum får ta mellan två och fyra minuter att städa.

– Det som hänt på SÖS är en tragedi. Jag vill inte slå ned på det sjukhuset. Det finns säkert stunder där vi fallerar. Men det visar att vi hela tiden måste arbeta med de här sakerna, säger Eva Edberg.


Hur lång tid får det ta att städa ett rum?

– Vi har naturligtvis inte en halv dag på oss. Ibland väntar nästa patient på att få rummet. Men 25 minuter minimum för slutstädning av ett rum. Vi lägger mycket fokus på att slutstäda. För den stora riskfaktorn är när man byter patient i ett rum.

Även kontakten med patienterna är en viktig del och städarna återkommer till en och samma avdelning.

– När det kommer en ny patient knackar jag på och presenterar mig och berättar om städningen. Det är viktigt så att de känner sig trygga, att det inte är vem som helst som kommer in i deras rum, säger Grace Thoumy.

Annons

Annons

vill bli bättre. ”Vi får inte vara nöjda. Vi arbetar varje dag för att förbättra oss” säger Eva Edberg, hygiensjuksköterska.

Enkla men viktiga åtgärder

Alla hygienrutiner är skärpta på sjukhuset för att förebygga och undvika spridningen av bakterier. Vikten av basal hygien har varit och är fortfarande det viktigaste.

Exempel på basal hygien: Sprita händerna före och efter att man går in till en patient, bära arbetsdräkt som byts varje dag och bara används på arbetsplatsen, använda plastförkläden och handskar för att skydda arbetsdräkten.


Daniel Berglund

daniel.berglund@vlt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan