Annons

Annons

Annons

Rädda Barnens Ungdomsförbund är chockade över att Riksrevisionen är emot att göra Barnkonventionen till lag

Barnkonventionen behöver bli lag för att ge barn bättre skydd

Rädda Barnens Ungdomsförbund angriper Riksrevisionen.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

I lördags var sista dagen att skicka in remissyttranden om regeringens förslag att göra barnkonventionen till svensk lag.

Riksrevisionen är ett av de organ som ­besvarat remissen. De skriver att det vore onödigt att ge barnkonventionen status som svensk lag eftersom Sverige redan ratificerat barnkonven­tionen.

I remissvaret från Riksrevisionen skrivs det att lagförslaget skulle leda till en omotiverad ökning av antalet rättsprocesser och därmed oförutsedda kostnadsökningar.Rädda Barnens Ungdomsförbund är chockade över Riksrevisionens motsäg­elsefulla uttalanden.

Annons

Annons

Om Riksrevisionen hade läst ­remissen som de besvarat hade de vetat att Sverige ­inte lever upp till barn­konventionens krav idag. Utredningen framhåller tydligt att barn i asylprocesser inte får sina rättigheter tillgodosedda.

När barnen åberopar egna asylskäl har det i den absoluta majoriteten av besluten inte utretts närmare och i endast något enstaka fall varit utslags­givande. Vidare visar regeringens egna mätning att social­arbetare i barn- och ungdomsvården i genomsnitt spenderar två procent av sin arbetstid med att faktiskt prata med barn.

Detta bryter mot en av konventionens grundprinciper om barns rätt att få sin åsikt hörd i beslut som rör barnet.

Riksrevisionens yttrande är motsägelsefullt. De ­menar att Sveriges lagstiftning redan är anpassad efter barnkonventionen sam­tidigt som de hävdar att ­antalet rättsprocesser skulle öka om vi inkorporerade barnkonventionen.

Men om Sverige redan ­följde barnkonventionen felfritt skulle ju dessa ­påkostade rättsprocesser redan pågå eftersom barnkonventionen ratificerades i Sverige för 26 år sedan och har varit juridiskt ­bindande sen dess. Rädda Barnens Ungdomsförbund välkomnar en eventuell ökning av antalet rättsprocesser eftersom det skulle innebära att fler barn får sina rättigheter till­godosedda.

När det gäller de ovan nämnda med­­- följ­ande kostnaderna blir Rädda Barnens Ungdoms­förbund bekymrade över Riksrevisionens resonemang. Helt ärligt, ska barns rättigheter värderas utifrån kostnader?

Annons

Annons

Det är lagstiftarnas ansvar att utforma lagen så att barns rättigheter stärks, ­inte att anpassas den efter ekonomiska önskemål. Om två miljoner människors rättigheter inte är värda mer än deras vikt i guld kanske vi bör tänka igenom Sveriges lagstiftning en gång till.

Det finns ju trots allt ­mycket som vi skulle kunna skära ner på, varför inte ­avskaffa skolplikten eller förbudet mot barnarbete? Vi kanske ska tillåta barn­aga och misshandel inom ­hemmet igen?

Varför inte ­avskaffa rätten till försvarsadvokat, tänk vad mycket vi skulle tjäna på det!När vi ändå är igång kan vi väl lika gärna stryka ­diskrimineringslagen också, den fungerar väl ändå inte så bra?

Genom att påstå att Sver­ige inte bör inkorporera barnkonventionen till svensk rätt, eftersom att den påstås redan efterlevas, förminskar Riksrevisionen upplevelserna hos alla de barn som rapporterar om att deras rättigheter kränks. Att göra barnkonven­tionen till svensk lag skulle med­föra ökad kunskap om barns rättigheter hos myndig­heter, beslutsfattare och barn själva. Något som Riksrevisionen skulle behöva mer av.


Ebba Bergkvist förbundsstyrelseledamot Rädda Barnens Ungdomsförbund


Vendela Carlfjord vice förbundsordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan