Annons

Annons

Annons

Annons

Badelunda

Nytt besökscentrum utvecklar Anundshög

Moderaterna försöker plocka billiga politiska poäng

Fler ska lockas att besöka Anundshög .

Bild: PER GROTH

Annons

Moderaterna i kulturnämnden inleder sin debattartikel den 14 november med att tala om att man gick till val på att utveckla Anundshög och att man heller inte motsätter sig ett nytt besökscentrum. Men det var tydligen inte en så prioriterad fråga för Moderaterna när det gällde att fatta beslut om just detta.

I långt över tio år har man diskuterat ett nytt besökscentrum vid Anundshög, diskussionerna har tagit flera turer där vi gemensamt i nämnden arbetat för att sänka investeringskostnaderna för centret till en rimlig nivå. I det arbetet var Jörgen Andersson (M) en mycket positivt bidragande person.

Annons

Det är dock på sin plats att vi håller oss till de summor som är riktiga och inte försöker förvanska verkligheten för att få det till att vi i majoriteten inte skulle föra en ansvarsfull ekonomisk politik.

Annons

Moderaterna skriver att det funnits 3 miljoner kronor i investeringsbudget för ett nytt besökscenter sedan lång tid tillbaka, vilket stämmer. Men redan från 2005 avsattes 5 miljoner kronor i investeringsbudget, 10 år senare justerades detta belopp upp till 6,5 miljoner kronor.

Med dessa förutsättningar påbörjades upphandling i juni i år, vilket Moderaterna i nämnden reserverade sig mot. När upphandlingen var klar låg det lägsta budet på 7,7 miljoner kronor. Detta är alltså priset för att bygga enligt den rådande marknaden, som vi måste ta hänsyn till.

Anundshög, som är en av Sveriges mest spännande och välbevarade kulturmiljöer, behöver utvecklas. Ett redan attraktivt besöksmål inte bara för turister utan även för studiebesök från förskolor och skolor kan göras än mer besöksvänligt. En ny byggnad ger förutsättningar för att ta emot ännu fler besökare än vad som är möjligt idag.

När det gäller driftskostnad för det nya besökscentret så har nämnden fått ramökning av kommunfullmäktige för att matcha investeringen. Att verksamheten på Anundshög skulle minska på grund av det nya besökscentret stämmer helt enkelt inte. Det finns inga förslag på minskade bidrag för verksamheten, nämnden har fått extra pengar för driften av besökscentret.

Annons

Annons

Den nya byggnaden kan istället ge större möjligheter till utveckling av den redan fina verksamheten som bedrivs på Anundshög. Verksamheten som till stor del drivs av Badelunda Hembygdsförening i nära samverkan med Café Anund med stöd från kulturnämnden.

Alla partier i kulturnämnden är dessutom väl medvetna om att det råder stor brist på samlingslokaler, mötesplatser för demokratiska möten men också för andra aktiviteter i Västerås. Här kan besökscentret fylla en viktig funktion. Det är beklagligt att Moderaterna försöker plocka billiga politiska poäng på att få det till att majoriteten i kulturnämnden skulle handskas vårdslöst med skattepengar.

I nämnden har vi annars ett väldigt fint samarbetsklimat där vi tillsammans försöker finna de bästa lösningarna för att både boenden i Västerås och besökare ska få en mångfald av kultur. Hur är det med kultursynen hos Moderaterna, är inte det nya besökscentret värt detta?


Marita Öberg Molin (S) ordförande kulturnämnden


Marlene Tamlin (MP) vice ordförande kulturnämnden


Mikael Palmqvist (C)


Maria Lindelöf (KD)


Per-Åke Olofsson (S)


Jenny Setterholm (S)


Nesrin Hassan (S)


Teresia Unander- Scharin (C)


Jennymaria Ström (MP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan