Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Kulturdebatt: Efter Dag Celsings avgång – en ny ledning för Västmanlandsmusiken måste fortsätta värna hela musiklivet inte bara Sinfoniettan

Västmanlandsmusikens direktör Dag Celsing avgår, men vad händer med verksamheten framöver?

Claes Tillander, ordförande i Jazzens Vänner, vill se att Västmanlandsmusiken fortsätter värna bredden i musiklivet, inte bara Sinfoniettan.

Claes Tillander, ordförande i Jazzens Vänner, påpekar att Dag Celsings avgång nu inte får innebära att Västmanlandsmusiken bara värnar Västerås Sinfonietta och glömmer bort resten av musiklivet i Västerås och Västmanland.

Bild: Annika Persson

Annons

Man vet vad man har, men man vet aldrig vad man får. En klok gammal devis som har stor bäring på den minst sagt stormiga situation som varit förhärskande inom Västmanlandsmusiken under en längre tid. En turbulens som nu i dessa yttersta dagar resulterat i att Dag Celsing, direktören för Västmanlandsmusiken avgår vid årsskiftet. En del påstår rent av att han fått sparken. För min del får det vara vilket som.

Läs mer: Dag Celsing lämnar Västmanlandsmusiken

Faktum är ändå till syvende och sist att det i direktörsstolen för Västmanlandsmusiken inom en relativt snar framtid kommer att sitta en ny person. En person som vi i Västmanlandsmusikens yttersta och breda ”verksamhetsgrenar” idag inte har den minsta aning om vad han eller hon kommer att vilja prioritera inom Västmanlandsmusikens fastslagna verksamhetsfält. Just den mycket breda och, åtminstone för mig, till dags dato hittills mycket väl fungerande huvuduppgiften att vara en för hela länets musikliv fungerande organisation. Enligt min vetskap är väl detta ett faktum som det för närvarande och framöver inte föreligger någon tanke på förändring av, eller…

Annons

Annons

Läs mer: Dag Celsing: Kulturen behöver större regioner för att komma närmare medborgarna

Västmanlandsmusikens avgående direktör Dag Celsing lyfte ständigt frågan om länsmusikens finansiering och föreslog en nedläggning av Västerås Sinfonietta som ett sätt att värna det breda musikutbudet i länet.

Bild: Erik Jersenius

Det går inte att bortse från att Västmanlandsmusiken grundläggande och viktiga huvuduppgifter varit väl så fungerande under åtminstone de år jag verkat som ordförande för Jazzens Vänner i Västerås. Jazzens Vänner och föreningens publik har haft stor glädje och nytta av Västmanlandsmusikens stöd till den lokala verksamheten i Västerås inom ramen för Västmanlandsmusikens uppdrag men även har vi kunnat notera att det lokala musiklivet ute i länet fått möjlighet till stor del av både högklassiga besök och konserter av såväl nationella som internationella musikgrupper inom både jazz, europeisk konstmusik, folkmusik och andra former av musik.

New Blues Transfusion spelar på Jazzens Vänners boogie- och bluesfestival på Konserthuset i Västerås.

Bild: Martin Bohm

Detta helt enligt det uppdrag som sedan många år ålagts Västmanlandsmusiken att arbeta med. Det vill säga att inte enbart, vilket det oftast i den understundom ganska så högljudda debatten mer eller mindre hävdats, vara Västmanlandmusikens huvudsyfte att enbart värna om i första hand Västerås Sinfonietta och dess verksamhet. Jag skulle personligen definitivt vara mycket glad om Västerås kunde ha en heltidsanställd sinfonietta eller varför inte till och med en hel symfoniorkester. Men om detta skall kunna genomföras inom ramen för de ekonomiska resurser Västmanlandsmusiken har idag torde detta med största och garanterad sannolikhet innebära att allt annat musikutbud inom Västmanlandsmusikens uppdrag helt skulle få upphöra. Och det till och med ganska så per omgående. Hemska tanke!

Annons

Annons

Västerås Sinfonietta är inte det enda ansvaret Västmanlandsmusiken har, påpekar Claes Tillander, ordförande i Jazzens Vänner.

Bild: Foto Jonas Bilberg

En utveckling av länets musikutbud i stil med vad som inträffade i till exempel Örebro län för ett antal år sedan då i princip allt ekonomiskt fokus mer eller mindre ”över en natt” lades på Svenska Kammarorkestern i Örebro och allt ekonomiskt stöd till övriga musikformer i det närmaste helt upphörde är i sanning absolut ingen utveckling som jag vill se i vårt län. Den bredd på det musikaliska utbudet som Västmanlandsmusiken under sina hittillsvarande år byggt upp och erbjudit och så positivt överlag emottagits och utnyttjats ute i länets kommuner får under inga villkor riskera att försvinna genom en rekrytering av en person som inte är en musikalisk ”generalist” utan har större delen av sina musikaliska preferenser åt enbart den symfoniska musikvärlden.

Läs mer: Hans G Erikson: Musikkulturen får inte glömmas

Martijn Schok Boogie & Blues Band spelar på Jazzens Vänners boogie- och bluesfestival på Konserthuset i Västerås.

Bild: Martin Bohm

Nu ska och vill jag inte med detta debattinlägg på något vis ”måla fan på väggen” då jag ju faktiskt inte har en aning om hur den kravprofil på den nye direktören som skall rekryteras ser ut eller har tänkts se ut. Men med tanke på de i mitt tycke rätt så ensidiga debattinlägg som kunnat läsas i bland annat VLT och andra media och den helt felaktiga tron och uppfattningen att Västmanlandsmusiken bara har ett enda uppdrag och den opinion som påstås finnas för Västerås Sinfonietta så vågar jag här ge uttryck för en viss rädsla för att det framtida musikutbudet via Västmanlandsmusiken såväl i länet som i Västerås kan komma att snedvinklas så till den milda grad att det lokala musiklivets stora bredd av idag kan få sig en mycket allvarlig törn.

Annons

Annons

Claes Tillander, ordförande i Jazzens Vänner.

Bild: Annika Persson

Sålunda vill jag härmed så kraftfullt jag kan, med detta inlägg, vädja till er olika beslutsfattare som såväl skall formulera kravprofilen som vara ansvariga för rekryteringen av den tillträdande direktören att vara så breda och förutseende att Västmanlandsmusikens fina och förnämliga arbete inte går i graven med den kommande rekryteringen och denne persons musikaliska preferenser. Västmanladsmusiken med dess nuvarande, enligt i alla fall min åsikt, synnerligen lyckade breda uppdrag till hela länets, inklusive Västerås, totala musiklivs fromma måste få chansen överleva ännu i många år.

Claes Tillander

Ordförande i Jazzens Vänner

Fler debattartiklar om länsmusiken:

Dag Celsing: Kulturen behöver större regioner för att komma närmare medborgarna

Läs mer: Hans G Erikson: Musikkulturen får inte glömmas


Claes Tillander

Annons

Annons

Till toppen av sidan