Annons

Annons

Annons

Fayad El-Natour: FN behövs för en bättre värld

Kommentar till VLT-ledare om Sverige i säkerhetsrådet

Vad kan Sverige göra i FN:s säkerhetsråd?

Bild: Pontus Lundahl/TT

Ledarskribenten Padma Schrewelius, PS påstår 3 januari i VLT bland annat att FN är inte ett demokratiskt organ, vilket är kontraproduktivt då det ska verka för demokratiska värden

FN själv är medvetet om sitt ibland tillkortakommande. FN jobbar på det och det syns tydligt i utvecklingsmålen 2030 som cheferna för världens länder enades att jobba med under de kommande åren.

Nuvarande FN ska jämföras med tiden då Nationernas förbund, NF startades. Under tiden mellan första och andra världskrig dog drygt 60 miljoner européer av krig, svält, sköld, epidemier med mera.

Annons

Annons

Sveriges regering förtjänar inte heller utdelad kritik på förhand. Den initierade ju sin tjänstgöring med erkännandet av staten Palestina. En FN-fråga som i 70 år varit i särklass mest debatterad både i generalförsamlingen och i säkerhetsrådet.

Följaktligen har Israel påhejad av PS, bland andra brutit mot FN tagna beslut mest av alla medlemsländer. USA har dessutom hela tiden använt sitt veto i Säkerhetsrådet till stöd för Israel! Genom åren har Sverige varit en engagerad och trogen FN-vän.

Det nära samarbetet mellan Sverige och FN förstärks nu också genom att Sverige blev invalt i FN:s säkerhetsråd. Det är fjärde gången genom FN:s historia som Sverige finns i rådet, FN:s allra viktigaste organ och vi följer förstås, mycket riktigt som PS påpekar, noga arbetet i det råd som står inför så många utmaningar just nu.

Kanadas regering har föreslagit att generalförsamlingen får ta ställning till Syrienkonflikten. Det är ett initiativ som förtjänar aktivt stöd av Sveriges regering.

Samtidigt behöver också en rad andra konflikter få säkerhetsrådets uppmärksamhet. Efter 20 år är våld och övergrepp fortfarande återkommande inslag i Demokratiska republiken Kongo trots världens största militära FN-insats. Ukraina, Sydsydan, Burundi, Centralafrikanska republiken och Mali, det sistnämnda landet med svensk FN-truppnärvaro, är andra exempel på att utvecklingen mot en fredligare värld har brutits.

Annons

De många konflikterna till trots – världen blir samtidigt en allt bättre plats att leva på. Hundratals miljoner människor har lyfts ur extrem fattigdom de senaste 25 åren, fler än någonsin har tillgång till rent vatten och lika många flickor som pojkar börjar i skolan. Det hamnar ibland i skuggan av allt elände.

Annons

Just jämställdhetsfrågorna går som en röd tråd genom den svenska FN-rörelsens arbete. Det handlar till exempel om att förbättra arbetet mot sexuellt våld i konflikt, att se till att kvinnor och flickor får del av utbildning och att bekämpa hedersrelaterat våld, barnäktenskap och könsstympning. Det gör vi både genom att stödja FN:s arbete runt om i världen och genom att arbeta här hemma.

FN har stärkt arbetet mot barnäktenskap de senaste åren. Alla barn ska ha samma rättigheter. Tack vare bland andra svenska FN-förbundet fick Sverige för två år sedan en ny lag mot barn- och tvångsäktenskap.

FN är en spegling av den värld vi lever i. FN-samarbetet går inte alltid lika smidigt som vi skulle önska men FN är den enda riktiga mötesplatsen för i stort sett alla världens länder. FN är också stöd och pådrivare för medlemsstaterna i deras ansträngningar att skapa en bättre tillvaro för sina medborgare. Om inte FN fanns idag tvingas vi uppfinna den imorgon.
Fayad El-Natour
ordförande
Västmanland läns FN-distrikt

Svar:
Vad bra att min ledare engagerar dig. Du verkar ha tolkat in saker i texten som jag inte har skrivit och heller inte menat. Exempelvis har jag aldrig gått i försvar för Israel eller kritiserat Wallströms uttalande om palestinska bosättningar. Jag nämnde inte ens detta.

Annons

Ledaren handlar i korthet om att det är önskvärt om Sverige är tydliga under sin ordförandeperiod i FN:s säkerhetsråd.

FN gör naturligtvis en massa bra saker, som du också tar upp. Jag har inte påstått motsatsen. Att vetorätten, som exempelvis Ryssland har, har hindrat fredsinsatser är ändå ett demokratiproblem som FN har.
Padma Schrewelius


VLT

021-199 199
nyheter@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan