Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Vi behöver bli 200 miljoner svenskar – på landsbygden!

10 miljoner invånare räcker inte. Vi behöver bli 200 miljoner svenskar – på landsbygden!

Nyligen blev vi 10 miljoner svenskar, men hur många kan vi bli?

Bild: TT

Annons

Nyligen passerade Sverige 10-miljonerstrecket och redan inom ytterligare något decennium beräknas vi vara 11 miljoner invånare. Skälet till att den svenska befolkningen nu ökar i rekordtakt är invandringen till landet och det faktum att det nu faktiskt föds fler svenskar än det dör, enligt Statistiska centralbyråns analys.

Ingen har undgått hur invandringsfrågan seglat upp och blivit en av de mest debatterade under senare år. En åldrande befolkning och relationen mellan befolkningsökning och ekonomisk tillväxt har gjort att många länge förordat en stor invandring till vår förhållandevis befolkningsmässigt lilla och glesbefolkade land. Men under de senaste två åren, samtidigt som nästan var hundrade världsmedborgare varit på flykt från sitt hem, har invandringen till Sverige stramats åt när den ansetts ställa myndigheter och välfärdssystem inför alltför stora prövningar.

Annons

Annons

Även historiskt sett har vi diskuterat och intresserat oss för vår befolkningsutveckling. Efter andra världskriget kom de svenska rekordåren då 1940-talets babyboom blev norm för samhällsplaneringen. Befolkningsstatistikerna spådde en explosionsartad befolkningsökning och invånarna i våra städer planerades på kort tid dubbleras. Det fanns inte tillräckligt många hembakade svenskar med rätt kompetens för att fylla de svenska industrigolven, så italienare, finnar, tyskar, ungrare, tjeckoslovaker, jugoslaver med flera ombads flytta hit för att bygga det moderna Sverige. Men bara några årtionden tidigare såg det ut som om Sverige skulle försvinna med den enorma emigrationen från fattigdomen och ofriheten till möjligheternas Amerika.

Fast intresset för befolkning i relation till vår ekonomi och vårt till ytan stora och glesbebodda land väcktes tidigare än så.

År 1748 inrättade det alltid så framsynta och organiserade Sverige Tabellverket, världens första myndighet med uppgift att räkna sitt lands befolkning och föra statistik över den. Redan två år tidigare hade nationens förste professor i nationalekonomi, Anders Berch i Uppsala, räknat på hur många svenskarna var (på den tiden omfattade riket även Finland), men inte minst på hur många de borde bli för att uppnå stort välstånd och sund ekonomisk utveckling.

Anders Berch, Sverige förste professor i nationalekonomi.

Bild: Okänd

Berch var en upplysningsman och ivrare för Hattpartiets strikta merkantilistiska politik med höga tullar och ett starkt statligt understödjande av den inhemska produktionen. I ”Sätt at igenom Politisk Arithmetica utröna länders och Rikens Hushåldning” hävdar Berch att Sverige skulle behöva en befolkning jämförbar med den i England och Wales (Det brittiska imperiet var under uppsegling som tidens supermakt) för att det skulle kunna bli ett av de mest välmående länderna i världen. Berch hävdar att det för en sund ekonomi är bättre att lida brist på land än på befolkning.

Annons

Annons

Han räknade ut att Sveriges och Finlands yta var fyra gånger större än England och Wales sammanlagda landareal, men konstaterade att den rika förekomsten av berg och sjöar i Sverige, minskade andelen bebolig yta samt att befolkningsförsörjningen krävde en skogsmark omfattande exakt 12 611 622 000 träd!

Engelska matematiker hade vid tiden räknat ut att det fanns 1,3 miljoner hemman (gårdar) i England och Wales, vilket enligt Berchs beräkningar borde innebära att Sverige då skulle ha utrymme för fyra gånger så många hemman. Men han räknade med att nordens kyligare klimat minskar möjligheten till en procentuellt sett lika omfattande jordbruksproduktion och reducerar därför antalet till 3 miljoner hemman som han i snitt räknade med kan försörja åtta personer. Berch kom fram till att Sverige skulle ha behövt vara 24 miljoner landsbygdsinvånare och därutöver ett par hundra handelsstäder med en genomsnittlig befolkning på 10 000 invånare per stad. Men den faktiska befolkningen kom han fram till var inte mer än knappt tre miljoner.

Om vi räknar och resonerar som Anders Berch borde vi kunna få plats med uppemot 200 miljoner invånare på den svenska landsbygden.

Bild: Daniel Gustafsson

I dag kanske inte sambandet mellan en stor befolkning och ett stort välstånd är lika starkt. Vi kan genom en teknologi och ökande effektivitet skapa betydande ekonomiska värden på färre individer och det är ingen hemlighet att världens välstånd ligger hos länder med en mer modest befolkningsutveckling. Vi bor också tätare inpå varandra, många av oss i städerna, och antalet träd behöver vi inte oroa oss för, skogsmarken har närmast fördubblats under de senaste 90 åren.

Annons

Men i och med klimathotet och den sociala instabiliteten runt om i världen är det möjligen så att det inte finns någon framtid i att fortsätta att konstant flytta runt miljontals varor och människor över klotet. Samtidigt finns det de forskare som hävdar att de väpnade konflikter och oroshärdar vi nu ser i Mellanöstern och Afrika delvis beror på att klimatförändringarna redan börjat försämra livsbetingelserna för dem som bor där. Sämre möjligheter för människor att försörja sig på jordbruk och djuruppfödning leder till en ökad urbanisering till städer där det saknas jobb och bostäder och de sociala spänningarna dras åt till bristningsgränsen. Torka, hetta och stigande hav kommer sannolikt tvinga människor på flykt.

Annons

VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius vänder sig till 1700-talsekonomen Anders Berchs stora ambitioner om svensk befolkningsökning och finner att vi svenskar skulle kunna bli uppemot 200 miiljoner.

Bild: Kenneth Hudd

Om vi i dag inte mäktar med de flyktingströmmar som kommer nu, hur blir det då i framtiden? Hur många kommer vi att kunna tränga ihop i Sverige? 26 miljoner?

Låt oss räkna som Berch (ungefär) och följa hans princip att det är bättre att vara rik på människor än mark. Om England och Wales befolkningstäthet fortfarande är norm och vi antar ökad produktivitet, borde vi få rum med uppemot 200 miljoner svenskar. Sverige skulle bli Europas och ett av världens mest folkrika länder. Det räcker om en tiondel av invånarna bor i städerna, resten får bo på landsbygden!


Erik Jersenius

021-19 91 15
[email protected]

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy