Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Styrelsen: Mälarenergi är en del av energirevolutionen

Mälarenergis el- och värmeproduktion blir fri från kol och olja

Mälarenergi tror på miljövänlig kraftvärme

Bild: Magnus Östin

Annons

Mälarenergi är en del av den pågående energirevolutionen där koncernen har ett stort ansvar att säkerställa trygga, prisvärda och hållbara leveranser av fjärrvärme till alla kunder i Västerås, Hallstammar, Kungsör och Surahammar. Vi i Mälarenergis styrelse vill med anledning av den artikel som Miljöpartiets båda kommunalråd undertecknade klargöra några saker.

I Mälarenergis ägardirektiv ingår att de ska bidra till ett bekvämt liv med tillväxt i Mälardalen. Samtidigt ska utsläppen av koldioxid minska genom en produktion som är fri från kol och olja 2020.

Annons

Annons

Det kommer Mälarenergi att uppnå genom att investera i den allra senaste tekniken inom kraftvärme där el och värme samproduceras. En av världens mest resurseffektiva och klimatsmarta energilösningar, en teknik som även Energikommissionen lyfter fram som en viktig del i ett framtida svenskt energisystem.

För att tillgodose kundernas värmebehov i framtiden har därför flera olika lösningar undersökts. Mälarenergi har genom dialog med kunder och andra intressenter gjort omfattade omvärldsanalyser ur många perspektiv i sitt strategiarbete.

En del av strategin är att ersätta och avveckla de äldsta 50-åriga delarna av Kraftvärmeverket där olja och kol använts som bränsle. Ett stort antal förslag har arbetats fram och diskuteras i Mälarenergis styrelse.

De mest optimala förslagen har sedan varit grunden för diskussion som ledde fram till ett enhälligt beslut i Mälarenergis styrelse att ersätta Block 1 och 2 med ett modernt kraftvärmeblock (Block 7) med återvunnet trä som bränsle.

Inför investeringsbeslutet har tjänstemän från Mälarenergi besökt samtliga politiska partier i kommunfullmäktige för att presentera och diskutera förslaget. Under dessa möten har många frågor ställts och besvarats runt alternativa lösningar. Det har också skett ett flertal möten med enskilda politiker. Mälarenergi har besökt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bjudit in till samråd med boende i Västerås och därmed gett möjlighet till att ställa frågor. 

Annons

Tack vare beslutet att bygga Block 7 blir Mälarenergis el- och värmeproduktion fri från kol och olja. Västerås stad kan nå sina miljömål och fjärrvärmekunderna har en trygg, prisvärd och hållbar uppvärmningsform utan kol och olja i framtiden.

Annons

Mälarenergis styrelses beslut är därför helt i linje med ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutat. Som skribenterna vet finns det inget krav på att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

I princip alla nya fastigheter som byggdes i Västerås tätort 2016 valde på en öppen energimarknad att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Vi tackar alla nya och gamla kunder för förtroendet.

Läs också: MDH forskar på bästa sättet att lagra förnybar energi


Styrelsen för Mälarenergi:


Staffan Jansson (S) ordförande


Sune Waardahl (MP) vice ordförande


Erik Ödmansson (L) andre vice ordförande


Per-Inge Ahlbäck (S)


Staffan Anger (M)


Elin Asplund (L)


Magnus Ekblad (C)


Susanne Malm (S)


Elena Maximez (MP)


Helena Sannestedt (S)


Madelene Ström (M)


Sture Torseng (KD)


Anders Wallquist (M)


Claes Kugelberg (M)

Till toppen av sidan