Annons

Annons

Annons

Annons

Tobias De Pessemier: Inför beskattning av obebodda hus

Landsbygden förvandlas till fritidshus, ödehus och förfallna gårdar

Hur många bor här?

Bild: Hasse Holmberg / TT

På den svenska landsbygden finns hundratusentals obebodda hus. Kuriöst nog är det svårt att hitta hus för familjer som vill flytta in. Sverige kan lära av kontinenten: särskild beskattning av tomma hus är i många länder en vanlig åtgärd att bli av med bostadsbristen på landsbygden.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärtom, 85 procent bor i tätorter. Processen kallas urbanisering. Konsekvensen är hundratusentals obebodda hus i resten av Sverige.

Annons

En del av de tomma husen ägs av en släkt i storstan med gammal anknytning till bygden, och befolkas några veckor under året, eller inte alls. En annan del har uppstått vid sammanslagning av jordbruk och lämnas ofta bara till att förfalla.

Annons

Sedan klagas det över när kommunen börjar dra in kollektivtrafik och skolor och vårdcentral på grund av för litet trafikantunderlag. Snacka om att skjuta sig i foten!

Det paradoxala är att det finns familjer som vill flytta ut på landet, leva energisnålt, odla ekologiskt och värna klimatet, som vill förverkliga en dröm om ett mer naturnära liv på landsbygden och gärna hyra eller köpa dessa gårdar och hus.

Dessa fastigheter kommer dock inte ut på marknaden, vilket bidrar till avfolkning. Detta trots att hus, ladugårdar står tomma och åkrar och ängar växer igen. Det finns många sätt att älska ihjäl sin hembygd. Ett av de mest effektiva är att lämna husen tomma och därigenom försvåra för växande familjer och inflyttare att hitta någonstans att bo.

En central fråga är just boendemöjligheterna på landsbygden. Här har även de låga huspriserna gjort att många väljer att behålla sina hus eller släktgårdar trots att ingen längre bor där. Det råder brist på hus … som finns!

Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort antagandet om att alla småhus som saknar folkbokförd befolkning, används som fritidshus. SCB har dock ingen definition av obebodda hus. Det betyder att alla 575 384 (!) småhus utan mantalsskriven person, registrerats i statistik som fritidshus, även övergivna och obebodda hus. Enligt statistik finns alltså inga tomma hus i landet.

Annons

Reser man runt i Sverige utanför de större städerna inser man dock snabbt hur Sverige har förvandlats från en levande landsbygd till ett land bestående av fritidshus, ödehus och förfallna gårdar. Inget politiskt parti tar upp problemet, inte ens riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Man verkar blunda för ett uppenbart problem.

Annons

I Skellefteå kommun finns nya beräkningar som visar att det finns cirka 2500 tomma hus. Man kan trolla med statistik, men fakta går inte att bortse ifrån.

Om trenden håller i sig kommer bara en tredjedel av dagens bebodda fastigheter utanför tätorterna att vara just bebodda om 30 år. Om 50 år är dessa byar helt obebodda – om prognosen följer en rak matematisk formel.

Här kan Sverige lära av kontinenten. Särskild beskattning av tomma hus är i många länder en vanlig åtgärd för att bli av med bostadsbristen, att bekämpa avfolkningen samt att stimulera entreprenörskap och egenföretagande på landsbygden.

I Norge har man både boplikt och brukningsplikt. Även i Danmark finns brukningsplikt under 180 dagar per år. Det kan dock finnas andra sätt att driva fram bosättning på landsbygden, exempelvis genom skatt på tomma bostadshus, som till exempel i Belgien, Frankrike och Spanien.

Effekterna är synliga på kort sikt: uthyrning, renovering, inflyttning. Genom beskattning av obebodda hus skapas även höga inkomster, som — i vårt fall — kan investeras på den svenska landsbygden. En vinst-vinst-situation.

Läs också: C: Socialdemokraternasdråpslag mot landsbygden

Stockholm har sysslat med bypolitik sedan ordet uppfanns


Tobias De Pessemier


skriver en rapport om tomma hus och hur landsbygden kan befolkas. www.tommahus.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan