Annons

Annons

Annons

Västerås

Styrande majoriteten i Västerås: Vi vill bryta trenden med fallande resultat

Den styrande majoriteten i Västerås anser att en förbättrad kvalitet inom skolan är A och O.

Bild: Lars Pehrson/TT

Vi har stora utmaningar inom skolan i Västerås, vi tar dessa utmaningar på största allvar och jobbar för att vända resultaten och förbättra kvaliteten inom förskola, skola och gymnasieskola.

Vårt fokus i budget för 2018 har legat på att låta verksamheterna få så mycket arbetsro som möjligt med ett minimalt rationaliseringskrav. Vi låter proffsen vara proffs och gör några effektiva satsningar.

Livet är fyllt av ett livslångt lärande, men det är i förskolan som det pedagogiska lärandet börjar. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lustfyllt lärande. Forskningen visar att barn som gått i förskolan också klarar sig bättre längre upp i åldrarna och i arbetslivet. För att stärka arbetet med ledarskap inom förskolan samt en riktad lönesatsning tilldelas förskolenämnden 5 miljoner kronor inför 2018.

Annons

Annons

Inom förskolan har vi höga nöjdhetstal och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten, detta är två av skälen till att fler söker sig till den kommunala förskolan, vi blir också fler i Västerås. För att möta den ökade efterfrågan pågår just nu en nyproduktion av 58 nya förskoleavdelningar.

En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för att barn och unga ska utvecklas. Under 2017 har grundskolenämnden fått ett tillskott på nästan 40 miljoner kronor i olika satsningar för att utveckla skolorna i Västerås. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter i livet, oavsett bakgrund.

När det gäller betygsresultaten så ökade meritvärdet 2016 i år 9 för de kommunala skolorna, men sjönk i de fristående. Vi kommer fortsätta följa resultaten noga, vi slår oss inte till ro förrän vi kan se att trenden med fallande resultat tydligt är bruten. Just nu gör vi satsningar på elevhälsan och genomför ett fritidshemslyft. Utifrån fritidshemmens utökade kunskapsuppdrag ser vi dessutom över hur vi kan genomföra utökad vistelsetid för barn till arbetslösa och föräldralediga. Vi kommer också inleda ett förskoleklasslyft. De kommunala gymnasieskolorna i Västerås har nu en ekonomi i balans och en stor andel behöriga lärare.

Nyckeln till dörren in på arbetsmarknaden är en gymnasieexamen. Utan den är risken mycket större att hamna i arbetslöshet. Därför måste det finnas fler vägar till en examen också i vuxen ålder. I Västerås finns en väl utbyggd vuxenutbildning, men den behöver bli ännu bättre eftersom behoven ökar. Därför bygger vi nästa år ut vuxenutbildningen för 13 miljoner kronor. Det ska både gå till att täcka behoven till elever på de rättighetsstyrda kurserna och för att alla som behöver ska kunna få en yrkesvuxenutbildning.

Annons

Annons

En bra lön är en av grunderna till ett attraktivt läraryrke, och är en investering i den allra viktigaste resursen för ungas lärande. Därför gör vi 2018 ännu en lokal lärarlönesatsning till lärare inom grund- och gymnasieskolan. Det är en komplettering till den stora statliga lönesatsningen 2016. Till detta får grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 4,5 miljoner kronor.

Vi tar utmaningarna inom skolan på allvar och satsar nu för att möta dessa.

Amanda Agestav (KD) ordf.förskolenämnden

Maria Kesselring (S) vice ordf. förskolenämnden

Vicki Skure Eriksson (C) ordf. grundskolenämnden

Mikael Lindh (S) vice ordf. grundskolenämnden

Carin Lidman (S) ordf. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Markus Lindgren (MP) vice ordf. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden


VLT

021-199 199
nyheter@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan