Annons

Annons

Annons

KD: Vi tror på Strömsholms kanal

Strömsholms kanal.

Bild: Mikael Johansson

REPLIK. Sigge Synnergård (L) kritiserar höjningen av E18 över Kolbäcksån och vill att allt ska vara som det är idag. Synnergård verkar ha missat vad som är Sveriges snabbast växande basnäring – turismen.

Annons

Annons

Att höja bron i Borgåsund eller att åter göra den öppningsbar är inget som är utrett. Däremot genomförde Trafikverket en åtgärdsvalsstudie (3 november), där de vill se en ny sträckning av järnvägen mellan Eskilstuna och Västerås, det vill säga en flytt från Borgåsund. Detta för att rätta till restider, öka pendling etcetera. Men detta kanske Synnergård inte heller känner till?

Det finns en stor potential även för Västmanland inom turismen. Genom Strömsholms kanal forslades Bergslagens rikedomar ut i världen. Det gjorde vackra Borgåsund till Mälarens största hamn under långa perioder. Att göra landets historia och våra rötter tillgängligt för allmänheten och bygga en upplevelse kring detta är något vi borde bli mycket bättre på i Sverige. I vår vilja att vara moderna glömmer vi ofta bort resan som Sverige gjort.

Turismen möjliggör för Strömsholms kanal och en viktig del av Sveriges historia att finnas kvar – men det förutsätter en höjning av E18. Det räcker dock inte med en bro. Därför krävde Kristdemokraterna att en tidsatt plan för att utveckla området ska tas fram, inklusive kostnader. Vi tror på Stömsholms kanal och på idyllen vid Borgåsund.

Malin Gabrielsson (KD) Regionråd i opposition

Richard Eklund (KD) Västerås


VLT

021-199 199
nyheter@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan