Annons

Annons

Annons

Annons

C går till val för en öppen, nära och grön kyrka

"Svenska kyrkan finns i hela Västerås kommun, det tycker vi är viktigt att förstärka", framhåller centerpartisterna Magnus Nystedt och Ulrika Pettersson . På bilden syns Tillberga kyrka.

Bild: Mårten Enberg

Annons

Centerpartiet i Västerås vill att Svenska kyrkan ska med framtidstro vara en öppen, nära och grön kyrka. I korthet betyder det att Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka som välkomnar och omfamnar alla människor, en nära kyrka som finns mitt i ditt liv, där och när du behöver den, och en grön kyrka som arbetar aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Låt oss utveckla det.

Vi tror på alla människors lika rätt och värde och att alla har rätt till ett värdigt bemötande. Utifrån det ska Svenska kyrkan fortsätta vara en öppen folkkyrka som välkomnar dem som söker sig till henne, en trygg plats i samhället som välkomnar alla. Med andra ord, vi vill se en modern folkkyrka som i Jesus Kristus fotspår präglas av delaktighet, respekt och glädje och som är lättillgänglig och öppen för alla. Kyrkans kärnverksamhet är gudstjänst, utbildning, mission och diakoni. Med avstamp i det vill vi att Svenska kyrkan ska vara en aktör som förutom arbetet med församlingen i vidare mening bidrar till social omsorg om människor. Därför vill vi se en aktiv kyrka som finns till hands i livets alla skeden, som ett stöd i svåra stunder och en vän i glädje. Kyrkan ska också tydligt bemöta främlingsfientliga och odemokratiska krafter och tendenser.

Annons

Annons

Vi tror på att makt och inflytande ska finnas så nära dem som påverkas som möjligt. På så sätt stärker vi den kristna gemenskapen genom att låta inflytande och makt växa underifrån. Svenska kyrkan finns i hela Västerås kommun, det tycker vi är viktigt att förstärka. Församlingen är således den självklara utgångspunkten för kyrkans arbete i Västerås och runt om i landet. Där finns bäst möjlighet till engagemang och trygghet. Genom församlingens lokala arbete kan Svenska kyrkan bidra till ett öppet samhälle och vara en kraft för ökad integration, förståelse och tolerans. Vid kriser och katastrofer ska kyrkan kunna ge stöd och förmedla framtidstro. Församlingarna ska driva sociala verksamheter och har en tydlig roll i den lokala utvecklingen.

Slutligen, vi tror på att Svenska kyrkan ska vårda vår planet genom att vara en stark och känd aktör inom miljöarbetet och arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Centerpartiets miljöarbete bygger på övertygelsen om att god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand, att vi så bäst vårdar Guds skapelse. Oavsett om det handlar om att sopsortera, handla klimatsmart, bygga energisnålt eller välja en miljöbil så ska det vara enkelt att leva miljövänligt. Vi tror till exempel på att solceller kan införas på många fler av kyrkans tak och att laddstolpar kan sättas upp vid våra kyrkor.Vi hoppas att du går och röstar 17 september så att du är med och påverkar Svenska kyrkans framtid, en kyrka som vi tror du älskar lika mycket som vi gör.

Magnus Nystedt (C) förstanamn till stiftsfullmäktige

Ulrika Pettersson (C) förstanamn till kyrkofullmäktige


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan