Annons

Annons

Annons

Västerås

S: Vilka mål vill POSK ha?

"POSK bör vissa upp sina konkreta förslag", skriver två socialdemokratiska kyrkovalskandidater.

Bild: Björn Larsson Ask/T

REPLIK. POSK redovisade sin kyrkopolitik i en debattartikel i VLT. Där kan man se att det finns vissa likheter med det som vi i S förde fram i VLT 17 augusti.

Men det finns inslag i POSK-artikeln som behöver kommenteras. POSK påstår att den nuvarande majoriteten i Västerås pastorat - S, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan och Miljöpartister i Svenska kyrkan - inte satt upp mål för verksamheten. Detta är inte korrekt. Fakta är att fem prioriterade målområden har gällt för Svenska kyrkan i Västerås under större delen av nuvarande mandatperiod.

Annons

Annons

Första målet handlar om verksamheter för barn, ungdom och familj. Övriga mål gäller förnyelse av gudstjänstlivet, utveckling av det diakonala engagemanget, ökade insatser för att få fler aktiva i kyrkans verksamheter samt utveckling av musiklivet. I årsplanen och budgeten för år 2017 preciserades målen ytterligare. Pastoratets chefsgrupp satte även effektmål för att ytterligare tydliggöra hur målen ska uppfyllas.

Målen finns alltså, ingen tvekan om annat. POSK har naturligtvis all rätt att vara missnöjda med de uppsatta målen. Det markerade man även tydligt när målen antogs. Men vilka mål vill POSK ha istället? Det vet vi inte. Varken när målen diskuterades fram eller senare har POSK pekat ut vilka mål man vill ha för Svenska kyrkan Västerås. Kanske är det dags att göra det nu inför kyrkovalet?

POSK påstår också att den nuvarande majoriteten glömt bort utvecklings- och förändringsarbetet. Det är heller inte korrekt. Inom både Svenska kyrkan i stort och i Västerås pågår ett ständigt utvecklings- och förändringsarbete. Detta kan som exempel bero på förändrade förutsättningar för verksamheten, nya behov eller omprioriteringar till följd av brist på resurser.

Enbart under 2017 har flera satsningar gjorts. Barn och ungdomsverksamheten har utvecklats. Avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet i Västerås pastorat hör hit. Konfirmandarbetet har stärkts där konfirmandfesten i domkyrkan 31 augusti med Oscar Zia är ett exempel. Ett annat exempel är arbetet med flyktingmottagande och integration som POSK berömmer - tack för det! - i sin artikel. Utan tvekan gjorde Svenska kyrkan i Västerås stora och goda insatser med egna resurser för ett gott flyktingmottagande. Det gäller också insatserna tillsammans med Stadsmissionen för EU-migranterna.

Annons

Annons

500-årsjubileet av reformationen, där mycket av verksamheten riktats till barn, kan det inte vara många som missat. Omdaningen av domkyrkan inom projekt Besökscentrum är ett annat exempel. Musiklivet, särskilt i domkyrkan, har utvecklats.Medarbetare är viktiga för kyrkans verksamheter. Insatserna för en god arbetsmiljö och ökad frisknärvaro har stärkts successivt. Pastoratets roll som arbetsgivare är under utveckling.

Medarbetarna ska också ha möjlighet till kompetensförstärkning. Nu i höst genomförs som exempel en stor satsning på utbildning i bemötandefrågor som inkluderar HBTQ-perspektivet. Vad är det som POSK vill utveckla och förändra? Det framgår inte av deras debattinlägg. Även här bör POSK visa upp sina konkreta förslag innan kyrkovalet.

Görel Korkman och Thomas Karlsson S-kandidater till Västerås kyrkofullmäktige


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan