Annons

Annons

Annons

Annons

C: Mötesplatser för gemenskap

Orgel.

Bild: Rickard Olsson

Nu är det nästan dags för val till Svenska kyrkan, ett val som avgör församlingarnas roll i samhället. För oss i Centerpartiet är det viktigt att församlingen ska vara en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och mångfald där människor känner sig välkomna och väl bemötta. Vi tycker att det är viktigt att varje människa ska bli sedd och bekräftad. Den som lever med någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska helt och fullt kunna delta i kyrkans liv och verksamhet liksom vid gudstjänster.

Annons

Annons

Vi tycker att Svenska kyrkans gudstjänster ska beröra, ge fördjupning och livsmod samt präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. För oss är barns och ungas idéer viktiga och ska få ta plats i församlingens verksamhet. Barnets bästa ska vara ett perspektiv på allt som händer i församlingen.

Kyrkan är en viktig kulturbärare och det är ofta i kyrkan man kan utöva musik, sång och körsång. Musik, bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig kultur berikar församlingslivet.  Det ideella engagemanget bär mycket av kyrkans verksamheter och ska värnas för ökad delaktighet, både i gudstjänstliv och i annan församlingsverksamhet. Svenska kyrkan är en folkrörelse som vi vill stödja och utveckla. Låt kulturen växa i kyrkan, rösta den 17 september!

Magnus Nystedt (C) kandidat i kyrkovalet


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan