Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

S: Hur realistiska är POSK:s mål?

"Vilket underlag har POSK till exempel för inriktningsmålet att 60 procent av alla barn ska bli döpta?" under de socialdemokratiska skribenterna.

Bild: Gorm Kallestad/TT

REPLIK. Inför kyrkovalet 17 september har vi från S strävat efter att lyfta sakfrågorna i kyrkopolitiken. Självklart har vi redovisat Socialdemokraternas program för Svenska kyrkan i Västerås. Vi har också frågat POSK om deras program. Vilka mål har POSK för Svenska kyrkans verksamheter i Västerås? Vad vill POSK utveckla och förändra? Detta är också frågor som vi ställt upprepade gånger till POSK under den gångna mandatperioden. Så gjorde vi även i fjol på hösten när verksamhetsplanen och budgeten för år 2017 skulle tas fram. Men några svar fick vi inte.

Annons

I fjol reserverade sig POSK mot de föreslagna målen för år 2017 utan att ens antyda vilka mål de själva ville ha. POSK underkände även de effektmål som pastoratets chefsgrupp bedömde som realistiska i förhållande till de mål som vi förtroendevalda satt upp.Nu börjar POSK – äntligen – tala om sina mål. Men med tanke på ordkaskaderna om uppföljningsbara mål är det anmärkningsvärt få precisa inriktningsmål som POSK ställer upp.

Annons

Frågan är också hur realistiska målen är. Vilket underlag har POSK till exempel för inriktningsmålet att 60 procent av alla barn ska bli döpta? Varför inte 75 eller rent av 100 procent? Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro har diskuterats ofta i pastoratet beslutande organ de senaste åren. Många åtgärder har genomförts som gett resultat i en lägre sjukfrånvaro.

Men hittills har POSK inte lagt fram ett enda förslag till ytterligare åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Vad vill POSK göra mera och varför har det inte sagts tidigare?Inför kyrkovalet framstår POSK allt mera som alla goda gåvors givare. Det ska bli fler, bättre och mera av mycket som fler gudstjänster, fler diakonala insatser, fler döpta barn och ökat stöd till stadsmissionen etcetera.

Men allt detta kostar. Fler präster kan behövas för att det ska bli fler gudstjänster, fler diakoner kan behövas för ökade diakonala insatser och så vidare. Varifrån tar POSK resurserna för de ökade insatser som man vill göra? Samtidigt vet alla att Svenska kyrkans resurser krymper framåt i tiden genom att antalet medlemmar minskar successivt. Det gör att det blir noga med hur och till vad resurserna används. Prioriteringar kommer att behöva göras mellan vad som ska göras och vad som inte ska göras.

Vår fråga är därför: Vad är det som POSK vill ta bort av nuvarande verksamheter för att nå sina mål om exempelvis fler gudstjänster och ökade diakonala insatser?

Görel Korkman och Thomas Karlsson

S-kandidater till Västerås kyrkofullmäktige


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan