Annons

Annons

Annons

Annons

C: Värdefulla kulturmiljöer ska bevaras!

Björksta kyrka.

Bild: Kenneth Hudd

REPLIK. Svar till Ingrid Lindgrens insändare, "Vem ska äga domkyrkan?", VLT 2 september. Svenska kyrkan som kulturbärare innefattar i Västerås pastorat många kyrkor och kapell. Ett stort antal av dessa skyddas av kulturmiljölagen. Det är också viktigt att värna kulturmiljön i hela Västerås pastorat och att kyrkornas kulturhistoriska värden bevaras. Därför är det bra att det idag ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar.

Annons

Annons

Idag finns det även möjlighet att nyttja medel från kulturantikvarie-ersättning på en halv miljard kronor årligen som Svenska kyrkan har att tillgå. Detta eftersom Svenska kyrkan och staten år 2000 i samband med de förändrade relationerna mellan kyrka och stat, kom överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv.

Västerås domkyrka är i Västerås pastorats ägo och före detta domprostgårdens lokaler på Västra Kyrkogatan erbjuder såväl idag som i framtiden stora möjligheter för användning. Domkyrkan, kommande besökscentrum och stiftskansli har alla förutsättningar och möjlighet till att gemensamt bilda en unik, över tid hållbar och sammanhållen enhet. Därmed kan dessa lokalförändringar bidra till att Svenska kyrkan präglas av, öppenhet, tillgänglighet och välkomnande.

Det är viktigt att kyrkan präglas av en framtidstro och fortsätter att vara en stark röst för alla människors lika rätt och värde. Detta gäller såväl i synen på samhället i stort, likväl som engagemanget inom Svenska kyrkan.

Mikael Palmqvist (C) ledamot, Västerås kyrkofullmäktige


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan