Annons

Annons

Annons

Västerås

Styrande majoriteten i Västerås: Grundskolan är på rätt väg

Bild: JESSICA GOW / TT

REPLIK. Liberalerna går till hård attack mot oss i Samarbete för Västerås i en debattartikel och påstår att vi inte satsar på skolan i Västerås. Vi har alla ett ansvar att hålla debatten på en rimlig nivå. Varje gång det talas om krisen i skolan baktalar vi alla som gör sitt yttersta för att stimulera elever till lust att lära. Lärare som dagligen utmanas i det pedagogiska hantverket och möter barn som har lättare för sig och barn som ser och uppfattar världen på olika sätt utifrån sociala, kulturella, psykiska och fysiska olikheter. Risken är också stor att ni skrämmer bort alla som funderar på att utbilda sig eller skola om sig till ett av världens viktigaste yrken – att forma framtidens samhällsmedborgare. 

Annons

Annons

Vi har idag ett klart mer gynnsamt läge för grundskolan jämfört med för ett år sedan. Tack vare kloka satsningar, strategiskt arbete och engagerade medarbetare har vi lyckats vända ett stort underskott till ekonomi i balans. Det innebär att varje satsad krona kan ge effekt ute i verksamheten. Detta har inte skett av sig självt utan genom ett gediget arbete av alla inblandade – från politik och förvaltning ut till den enskilda skolan. 

Liberalerna påstår att vi inte satsar på skolan. Det stämmer inte. I slutet av förra året fattade fullmäktige ett beslut i december om en historiskt stor satsning på drygt 30 miljoner riktat främst mot skolor i utsatta områden. Dessa pengar ligger nu i grundskolenämndens ram och kommer även fortsättningsvis riktas till skolor med extra stora utmaningar. Utöver detta ligger en extra satsning på elevhälsan och fritidshemmen för innevarande år och en extra lärarlönesatsning 2018 för att möta behoven hos de lärare som var kvalificerade men inte fick del av det statliga lärarlönelyftet.

Sund ekonomi är grunden. Riktade satsningar på ökade lärarlöner, fritidshemslyft, förskoleklasslyft, fortbildning i inkluderande lärmiljöer, språkutvecklande arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, undervisning på vetenskaplig grund är några exempel på alla satsningar som ger förutsättningar för en likvärdig utbildning av god kvalitet oavsett vilken skola eleven väljer. En skola som utgår från elevens perspektiv, med höga förväntningar på alla barn och med ett tydligt fokus på det som sker i klassrummet och där vi har rätt stöd som ger möjlighet för rektor att vara pedagogisk ledare.

Annons

Annons

Ska vi klara skolans utmaningar måste vi alla hjälpas åt att också prata om allt gott som händer – för i Västerås händer det mycket som är positivt och det ska vi vara stola över. Vill vi behålla och locka till oss duktiga lärare måste vi också visa att vi vill att ni ska jobba här i Västerås och här finns det karriärmöjligheter.

För oss i Samarbete för Västerås är målet självklart. Skolan är till för eleverna och det är vårt ansvar att ge lärare och rektorer förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det är bara genom utbildning som vi kan bryta utanförskap och få ett inkluderande samhälle för alla – något som idag är viktigare än någonsin.

Vicki Skure-Eriksson (C) Ordförande, grundskolenämnden

Mikael Lindh (S) Vice ordförande, grundskolenämnden

Lisa Fröberg (MP) Ledamot

Magnus Agestav (KD) Ledamot


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan