Annons

Annons

Annons

Annons

Surahammar

Domstol: Kommunen får inte sluta bära hem mat till gammal man

Förvaltingsrätten i Uppsala har läst lagen och gällande rättspraxis för socialnämnden i Surahammars kommun sedan en man i 80-årsåldern överklagat nämndens beslut dit.

Under 2016 beviljades mannen, som bor i Surahammar, bistånd i form av matdistribution.

Därefter nåddes mannen av ett brev från kommunen som handlade om att beslutet om matdistribution kommer att upphöra "då nämnden måste ändra rutinerna för hur beslut och bedömning genomförs.

Tidigt under 2017 fattade socialnämnden beslut om att matdistributionen till mannen skulle upphöra, motivet var att nämnden ansåg att mannen själv kunde ta sig till affären, kunde värma färdiglagad mat eller ta sig till restaurang.

Annons

Annons

Mannen överklagade beslutet. Han nämnde att han inte orkar skotta fram bilen när det är snö för att ta sig till affären, han tycker heller inte om att gå på restaurang eller hantera mat. Innan han fick hjälp med hemkörning av mat mådde han dåligt, och han ansåg att kommunen inte kunde begära att barn och barnbarn skulle åka från annan ort för att hjälpa honom.

Förvaltningsrätten ger nu mannen rätt.

Beslutet om att mannen skulle få matdistribution fattades utan något förbehåll om att beslutet skulle komma att ändras om mannens biståndsbehov ändrades.

Högsta förvaltningsdomstolens företrädare Regeringsrätten, landets högsta förvaltningsdomstol, uttalade redan år 2000 att ett beslut som gynnar den enskilde endast får omprövas under annat än vissa allmänna förutsättningar.

En sådan förutsättning, uttalade rätten år 2000, är att ett gynnande beslut får ändras endast av sådana förhållanden som "kunnat beaktas vid det ursprungliga ställningstagandet".

Och förvaltningsrätten, styrkt av den prejudicerande domen, konstaterar att mannens förhållanden inte ändrats – han är alltså lika hjälpbehövande nu som han var när nämnden år 2016 fattade beslut om matdistribution. Något förbehåll om återkallelse vid ändrade förhållanden finns heller inte. Och nämnden har inte anfört några "tvingande säkerhetsskäl".

Annons

Att kommunen ändrat sina rutiner är inget giltigt skäl att ompröva ett gynnande biståndsbeslut, framhåller förvaltningsrätten.

Alltså hade socialnämnden helt enkelt inte rätt enligt gällande rättspraxis att återkalla beslutet om matdistribution – mannen ska alltså åter få sin mat hemburen.


Jan Ernheimer

Till toppen av sidan