Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Privattandläkarna: Systemfel i tandvården

Folktandvården går med förlust på barn och ungdomar

Privattandläkarna kritiserar ersättningen för barntandvård

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

Överlag fungerar Svensk tandvård mycket bra. I Svenskt Kvalitetsindex mätningar av kundnöjdheten får tandvården toppbetyg. Den privata tandvården ligger högst, men Folktandvården hamnar inte långt därefter.

Inga andra kundnära branscher kommer ens i närheten av tandvården. Men framförallt är det svenskarnas goda tandhälsa som utgör ett kvitto på den väl fungerande tandvården.

Att systemet ger stor valfrihet för vårdgivarna att själva utforma verksamheten är en förutsättning för framgången. Konkurrensen mellan tandvårdens aktörer, privata och offentliga, bidrar till att skapa kvalitet.

Men det brister på sina håll inom tandvården. Vad många kanske inte känner till är att tandvården i princip består av två olika system. Det ena är vuxentandvården, där det råder fri prissättning kombinerat med ett högkostnadsskydd för patienten.

Annons

Annons

Det andra är den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården, där det råder prisreglering. Vårdgivaren får en fast ersättning per patient. Det betyder att ersättningen inte är kopplad till vårdgivarens faktiska kostnader eller till patientens vårdbehov.

Enligt en kartläggning genomförd av Privattandläkarna gick Folktandvårdens barn- och ungdomstandvård med förlust i tolv stycken landsting 2015. I Västmanland har den gått med förlust de två senaste åren.

Underskottet är en tydlig signal på att det brister i förutsättningarna för barn- och ungdomstandvården. För att Folktandvårdens ekonomi ska gå ihop måste pengar slussas från andra områden, oftast vuxentandvården som täcker förlusterna inom barn- och ungdomstandvården.

Vilket naturligtvis kan påverka patientkostnaden för vuxentandvården. Det är inte acceptabelt att andra patientgrupper, där det råder andra villkor, smygvägen ska vara med och finansiera barn- och ungdomstandvården.

Det går inte att motivera ett system där utförarna gör förlust. Risken finns också att privata utförare upplever att det är olönsamt att bedriva barntandvård, vilket skulle innebära att patienternas möjlighet att välja vårdgivare minskar. Endast tio procent av alla barn- och ungdomar går till en privat vårdgivare i Västmanland, vilket är lägre än riksgenomsnittet.

Annons

För vuxentandvården finns det nationella riktlinjer, något som saknas för barn- och ungdomstandvården. Privattandläkarna menar att nationella riktlinjer behövs. Nationella riktlinjer skulle skapa tydlighet, rättvisa och likvärdiga förutsättningar, för såväl patienter som vårdgivare, oavsett var de bor i Sverige.

Annons

Privattandläkarna menar vidare att dagens system med fast enhetsersättning per person (kapitering) inom barn- och ungdomstandvården behöver kombineras med en rörlig ersättning utifrån patientens vårdbehov.

Patrik Andrén

ordförande för Privattandläkarna lokalavdelningen i Västmanland

Läs också: Tandvård bör ges efter behov

Sakine Madon: Tandvården ska inte vara en klassfråga


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan