Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Arbetsterapeuter: Rehabilitering av äldre måste prioriteras

Alla kommuner måste ta sitt ansvar

Bättre reahbiltering kan ge friskare äldre

Bild: Pontus Lundahl/TT

Alla äldre får inte tillgång till den rehabilitering de har rätt till. Många tvingas därför uppsöka akutmottagningar helt i onödan.

En lösning är att inrätta MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i alla landets kommuner och därmed höja kvaliteten och patientsäkerheten.

Äldre personer ska kunna bo kvar hemma så länge de vill. De ska kunna duscha själv, klara sina vardagliga sysslor så som att gå till affären, besöka vänner, påta i trädgården eller vara aktiva i sociala medier. Det skulle vara möjligt för fler om de fick en kvalitetssäker rehabilitering som är baserad på den senaste kunskapen.

Annons

Annons

Det finns forskning som visar att förebyggande och rehabiliterande insatser till äldre både främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande för individen, men också sparar pengar för samhället. Trots det erbjuder långt ifrån alla kommuner sina äldre medborgare ändamålsenlig, effektiv och kvalitetssäker rehabilitering.

År 2020 beräknas 21 procent av Sveriges befolkning vara 65 år eller äldre. Särskilt personer över 85 år kommer att öka, en grupp där många har stora och komplexa behov.

Fler än tidigare kommer behöva rehabiliterande insatser såsom individanpassad träning, bostadsanpassning eller hjälpmedel för att kunna leva ett så bra och meningsfullt liv som möjligt så länge det är möjligt. Det kan handla om insatser som leder till färre hemtjänsttimmar, som förebygger fallolyckor eller minskar onödiga och kostsamma besök på akutmottagningen.

Stockholm, Örebro, Östersund och Malmö och ett 60-tal andra kommuner har valt att inrätta funktionen Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Syftet är att säkerställa en trygg, kvalitetssäkrad och kunskapsbaserad rehabiliteringsverksamhet. Med en MAR har kommunen också bättre förutsättningar att säkerställa att nationella riktlinjer följs i hela rehabiliteringskedjan, men också för att utvärdera och utveckla verksamheten på kommunövergripande nivå.

Från och med 1 januari 2018 kommer MAR-funktionen bli än viktigare. Då träder en ny lag i kraft som tvingar landsting och kommun att samverka när personer skrivs ut från sluten hälso- och sjukvård.

Annons

Annons

Samverkansuppdraget är av yttersta vikt för att äldre personer ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård efter utskrivning från slutenvård. Här kan en MAR få en viktig roll att bidra med värdefull kunskap om rehabiliteringskedjan och hjälpmedelshanteringen.

I Västmanland är det tyvärr endast fyra av tio kommuner som har en MAR. Det är inte rimligt. Alla äldre ska ha rätt till en individanpassad och säker rehabilitering av hög kvalitet, oavsett kommun eller bostadsort.

Sveriges Arbetsterapeuter anser att varje kommun måste ta sitt ansvar och prioritera rehabiliterande och förebyggande insatser. En kommunal rehabilitering av hög kvalitet ger mervärde både för individ och samhälle. Att skapa förutsättningar för en MAR-funktion i Västmanlands alla kommuner skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning.

Louise Malmros

ordförande Västmanlandskretsen Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin

förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan