Annons

Annons

Annons

MIljöpartiet: Bra att tv-licensen avskaffas 2019

Public service fyller viktig demokratisk uppgift

Tv-licensen fungerade bättre förr

Bild: Claudio Bresciani/TT

Tv-licensen avskaffas 2019. I alla fall om public service-utredningen får som den vill. Utredningen har bestått av ledamöter från samtliga riksdagspartier, som står enade i förslaget. En enighet som skapar förutsättningar för att det också kan bli riksdagens beslut. Ingen tvekan råder om att dagens tv-licens inte längre fungerar. Detta då andelen hushåll med tv snabbt minskar.

Men riksdagspartierna har länge varit oense i synen på hur en ny finansieringsmodell ska se ut. Vissa har talat om att göra datorer, paddor och telefoner licenspliktiga, andra om en finansiering över statsbudgeten. Men meningsskiljaktigheterna har fått läggas åt sidan till förmån för uppgiften att hitta en lösning som håller över regeringsskiften.

Annons

Annons

En uppgift för utredningen har varit att lägga förslag som ökar programbolagens oberoende gentemot riksdag och regering. Detta krav uppfyller utredningen väl med fyra åtgärder.

För det första föreslås att beslut om hur mycket resurser som ska riktas till programbolagen ska tas för åttaårsperioder i samband med beslut om sändningstillstånd.

För det andra att åttaårsperioden ska läggas så att den påbörjas i januari under ett valår.

Det innebär att en tillträdande regering inte kan gå in och snabbt ändra villkoren för public service, på det sätt som exempelvis alliansregeringen gjorde efter regeringsbildningen 2006.

För det tredje byggs en indexering in i systemet så att inga framtida riksdagsbeslut behövs om avgiftshöjningar.

För det fjärde föreslås att riksdagsledamöter inte ska kunna utses till vare sig programbolagens styrelser eller Förvaltningsstiftelsens styrelse, den stiftelse som äger SVT, SR och UR.

Den nya finansieringsmodellen blir också mer solidarisk än vad dagens tv-licens är. En procent av den beskattningsbara inkomsten läggs på skatten - men med ett tak vid 2,13 inkomstbasbelopp, så att årsavgiften inte överstiger 1308 kronor i dagens penningvärde.

Det innebär att den som saknar inkomster inte betalar någon avgift alls, att den som har låga inkomster får en låg avgift och att ensamhushållet betalar ungefär hälften av idag.Men varför ska den som aldrig tittar på tv alls betala? Miljöpartiets svar är att public service fyller en viktig demokratisk uppgift, inte minst för att säkerställa en nyhetsbevakning i hela landet. Det är något som alla har nytta av, oavsett om man själv tar del av det SR eller SVT producerar eller inte.

Annons

Utredningen skickas nu på bred remiss. Beroende på remissinstansernas synpunkter kan regeringen lägga en proposition våren 2018.

Niclas Malmberg (MP)

riksdagsledamot och ledamot i public service-utredningen

Andreas Porswald (MP)

regionråd Västmanland


VLT Debatt

debatt@vlt.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan