Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

KD: Skrämmande siffror om ungas psykiska ohälsa

Långa köer till BUP. Foto: VLT:s arkiv

Annons

När ska den rödgröna majoriteten ta sin del av ansvaret?

Det kommer allt mer alarmerande bevis på den eskalerande psykiska ohälsan hos barn och unga i Västmanland.

Läkemedel som skrivs ut hos BUP har dubblerats på fem år. Under samma tid har också antalet barn som säger att de mobbas fördubblats, en trend som också framgår av undersökningen Liv och hälsa Ung.

Samma undersökning visar att trivseln i skolan hos unga i Västmanland minskar drastiskt, liksom att sov- och frukostvanor försämrats. Endast hälften av de unga rör på sig tillräckligt mycket.

De som behöver specialistvård, som för behandling av ångest eller depression, vänder sig till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Antalet remisser har ökat kraftigt. Detta i kombination med svårighet att rekrytera personal gör att kösituationen hos BUP visar på katastrofalt långa väntetider.

Annons

Annons

Verksamheten i Västmanland närmar sig ett krisläge. Positivt är att psykiatrin i Västmanland lyckats vända trenden och minska beroendet av hyrläkare. En högt prioriterad fråga för Kristdemokraterna.

Under november fick endast 19 procent av patienterna påbörja sin behandling hos BUP inom de 30 dagar som är målet. Dessa barn har då först väntat på att få komma på ett första besök och innan dess antagligen haft en lång process innan de sökte sig till den specialiserade psykiatrin.

Det är helt oacceptabelt att barn kan få vänta bortåt ett år innan de får vård. Utöver lidandet så är det mycket svårt att ta igen förlorad tid i skolan.

Gång på gång har Kristdemokraterna efterfrågat enhetliga rutiner för hur patienter ska erbjudas vård hos annan vårdgivare när Region Västmanland inte kan leva upp till vårdgarantins regler, senast i en interpellationsdebatt i fullmäktige i oktober. Det är orimligt med olika rutiner inom en och samma organisation som lyder under samma lagstiftning. Det verkar dock som att tjatet börjar på att ge någon form av resultat, åtminstone hos BUP.

Västmanland är ingalunda unikt när det gäller katastrofalt dåliga siffror för såväl utvecklingen av psykisk ohälsa som kösituationen hos BUP, men Västmanland kan vara unikt när det gäller brister på initiativ hos sittande politisk majoritet.

Tystnad och väntan kan enklast beskriva sättet att leda och styra. Var finns krismedvetenheten?

Annons

Utveckling och satsningar inom primärvården senaste mandatperiod har mer haft fokus på vuxna än barn. Hembesök för alla åtta månaders barn kom dock till efter motion från Kristdemokraterna och medial uppmärksamhet. Fortfarande saknas diskussion med kommunerna om det förebyggande arbetet och tidiga insatser.

Annons

Några förslag för ökat föräldrastöd har inte setts till. Dessutom är det otydliga rutiner mellan BUP och Barnkliniken kring psykosomatiska besvär.

Västmanland och Sverige står mitt uppe i ett förändrat sjukdomsscenario som pekar åt helt fel håll och som kräver hela samhällets inblandning och ansvar för att utvecklingen ska kunna vändas. Region Västmanland har ansvar för det här länets utveckling och denna högst allvarliga samhällsutveckling.

Det handlar om att få till ett nytt bättre fungerande samarbete mellan skola, elevhälsa, sjukvård och föräldrar. Nuvarande lösning räcker uppenbarligen inte. Det handlar om att ge föräldrar bättre verktyg för att förebygga och se sina barns psykiska ohälsa. Det handlar om att lära barnen hur man håller sig frisk. Och det handlar om att se till att sjukvårdens väntetider är korta – inte minst inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Förändringar måste ske nu. Det är bråttom.

Malin Gabrielsson (KD)

regionråd i opposition

Ingvar Nordén (KD)

ledamot Regionfullmäktige

Läs mer: Kön till BUP bara växer

Replik av psykiatrisjuksköterskor: Viktigt att kunna jobba färre helger

Debatt: Tf verksamhetschef: BUP gör skillnad

Annons

Annons

Till toppen av sidan