Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Tomas Högström (M): Region Västmanland har landets högsta sjukfrånvaro

Utred sjukskrivningarnas orsaker

Region Västmanland har Sveriges högsta sjukfrånvaro. Foto: VLT:s arkiv

Region Västmanland, tidigare landstinget, har Sveriges högsta sjukfrånvaro. Det är väldigt oroväckande. Därför har vi moderater föreslagit att regionen ska utreda hur stor andel av sjukskrivningarna som har arbetsrelaterade orsaker. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder.

Annons

Den rödgröna regionledningen har nyligen avslagit detta förslag. Motiveringen till varför man inte vill göra en sådan utredning är mycket märklig. Motiveringen lyder bland annat: då informationen i läkarintyg inte alltid bygger på objektiva fynd har möjligheten att använda läkarintyg för att föra statistik över orsaker diskuterats. Utifrån rådande kunskap anses inte läkarintyg ge ett tillförlitligt underlag för det ändamålet vilket begränsar möjligheterna till att ta fram den statistik som efterfrågas.

Annons

Detta är högst anmärkningsvärt. Att regionens ledning inte har förtroende för vad läkare, varv många är anställda av regionen, anger i läkarintyg är bara att beklaga. Det är ett underkännande av läkarkåren som förvånar oss.

I motivet för att avvisa vårt initiativ redovisas också att en utredning enligt förslaget enbart skulle ge information om knappt hälften av regionens totala sjukfrånvaro. Enligt vår mening räcker det långt för att gå vidare med initiativet. Alternativet att avvisa förslaget innebär att inte vilja veta.

Vi instämmer naturligtvis i att alla åtgärder som vidtas ska tas stöd i forskningskunskap. Det är bland annat därför som vi anser att det är betydelsefullt att arbetsgivaren har en god uppfattning om hur stor andel av sjukskrivningarna som är arbetsrelaterade och inte.

Tomas Högström (M)

oppositionsråd, Region Västmanland

Läs också:

Stressade akademiker dold ohälsobomb

Annons

Sjuka regler kring sjukpenning

Tydliga strukturer har ökat både trivsel och kvalitet- kirurgklinik prisas

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan