Annons

Annons

Annons

MP: Äntligen blir barnkonventionen lag

Barns rättigheter är en skyldighet

Regeringen vill göra barnkonventionen till lag Foto: Henrik Montgomery/TT

Bild: TT

Nyligen beslutade regeringen om ett förslag som kan innebära att barnkonventionen blir lag. Det är ett viktigt ställningstagande som tydligt slår fast att barns rättigheter inte är något valfritt. Det är en skyldighet. Barns rättigheter väger tyngre än en förändringsovillig rättsapparat eller bristande kunskap hos beslutsfattare och tjänstemän. Det är ett viktigt steg mot ett samhälle där barns rättigheter får genomslag i alla beslutsprocesser, på alla nivåer.

Under de snart 30 år som FN:s konvention om barnets rättigheter, ofta kallad barnkonventionen, funnits i Sverige har barnets rättigheter gett avtryck i den svenska lagstiftningen. Men trots att vi var först i världen med att förbjuda barnaga och anses vara ett föregångsland på många områden så finns det mycket som måste förbättras.

Annons

Annons

När FN:s barnrättskommitté senaste granskade hur väl Sverige följer konventionen utfärdades kritik på flera punkter. Även Barnrättighetsutredningens kartläggningar visar på en rad brister, speciellt när det kommer till principen om barnets bästa och barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.

Rapporter och vittnesmål från civilsamhället har länge uppmärksammat att barns rättigheter inte får tillräckligt genomslag i beslutsprocesser och rättstillämpning - i asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar.

Rapporter och vittnesmål från civilsamhället har länge uppmärksammat att barns rättigheter inte får tillräckligt genomslag i beslutsprocesser och rättstillämpning - i asylärenden, vårdnadstvister och socialtjänstutredningar. Stora skillnader mellan kommunernas stöd till barn i utsatta situationer, rättsprocesser som inte beaktar barnkonventionen och  asylprocesser som endast utgår ifrån föräldrarnas asylskäl är några exempel.

Barnombudsmannen vittnar om barn som utsätts för tvångsåtgärder inom psykiatrin, om barn som isoleras i häkte och om barn som inte får uttala sig innan de ska placeras eller byta familjehem. Listan kan göras lång. 

Miljöpartiet har därför länge arbetat för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige.

Annons

Miljöpartiet har därför länge arbetat för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Vi är övertygade om att beslutet att göra konventionen till svensk lag i kombination med kunskapshöjande insatser kommer att leda till att ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.

Annons

Det är dags att förtydliga samhällets ansvar för barns rättigheter och stärka barnens roll som rättighetsbärare. Det är helt enkelt dags att höja barns rättsliga status. Allt annat är ett svek.

Mats Pertoft (MP)

rättspolitisk talesperson

Rickard Persson (MP)

talesperson i socialförsäkrings- och pensionsfrågor

Niclas Malmberg (MP)

kultur- och mediepolitisk talesperson

Jan Lindholm (MP)

hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan