Annons

Annons

Annons

Så jobbar vi med nyheter

Daniel Nordström.

Annons

Lagar och regler för våra mediekanaler

Bonnier News Locals samtliga nyhetsmedier, så väl tryckta tidningar som nyhetsplattformar online, sorterar under grundlagen: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt dessa ska våra medier ha ansvariga utgivare som tar ansvar för det vi publicerar och för att vi följer både grundlagen och de pressetiska regler, som alla seriösa nyhetsmedier förhåller sig till, i vår journalistiska verksamhet.

Klicka här för att komma till de pressetiska riktlinjerna

Allmänhetens Medieombudsman, MO, prövar klagomål från enskilda som känner sig orättvist behandlade av pressen. Både privatpersoner och företag och organisationer kan anmäla en publicering till MO och få den prövad.

Annons

Klicka här för att göra en MO-anmälan

Annons

Vår publicistiska inriktning

Förutom att följa lagen och de pressetiska reglerna arbetar vi i enlighet med journalistisk praxis, där graden av bedömt allmänintresse, källkritik och faktagranskning är viktiga grundpelare.

Detta är ett antal punkter vi förhåller oss till i vårt dagliga arbete.

Vi vill vara så nära vår publik som möjligt. Det är alltid allmänheten som är vår uppdragsgivare. Aldrig någon annan.

Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. När vi lyfter fram kritik mot makthavare, chefer, organisationer och företag ska de alltid ges möjlighet att svara på tydliga och raka frågor; kritik och bemötande ska publiceras samtidigt. Men det ska inte löna sig att hålla sig undan. Vi kommer att ge rimlig tid för kritiserade parter att svara – men det är fortfarande vi som avgör om det blir en publicering. Ingen annan.

Vi strävar efter att alltid sätta våra läsare och användare i första rummet. Det innebär att vi publicerar namn på makthavare, näringsidkare och restauranger som agerar på ett sätt som drabbar allmänheten, även om varje enskilt fall måste bedömas unikt efter bedömt allmänintresse och de pressetiska riktlinjerna. Kritiserade parter alltid ges möjlighet att bemöta kritiken, rakt och tydligt.

Människor som begår brott hanteras av rättsväsendet, inte av media. Vi gör våra publiceringar utifrån allmänintresset, inte för att döma individer. Därför publicerar vi inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, vi gör det om vi anser att allmänintresset motiverar det – och i det skede när allmänintresset bedöms vara tillräckligt högt.

Annons

Annons

Som seriös nyhetsförmedlare tar vi hänsyn till drabbade, offer och anhöriga. Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men av hänsyn till drabbade och anhöriga avstår vi i vissa fall ifrån att publicera detaljer. Den hänsynen gäller oavsett vad människor har för socioekonomisk status, etnicitet eller religion. Vi gör inte skillnad på människor.

Det ingår i vår roll att utkräva ansvar från människor i maktpositioner i samhället. Som politiker eller chef inom det offentliga och inom näringslivet har man ett förtroendeuppdrag att ta ansvar för. Vi behandlar människor olika beroende på graden i deras maktposition – men inte beroende på etnicitet, religion eller politiska åsikter.

Vi ska inte moralisera och döma, utan sträva efter en nykter och genomtänkt bevakning. Vi ska inte moralisera över människors åsikter, värderingar och livsval.

Som krönikör i våra kanaler får man gärna roa och även oroa. Men även här ska man vara tydlig, saklig och underbyggd i fakta – samtidigt som man tillåts ta ut svängarna i sina åsikter.

Vår ledarredaktion är obunden liberal. Nyhetsredaktionen är politiskt obunden.

Våra källor är skyddade enligt lag.

Du som användare och läsare ska kunna lita på det vi skriver. Och när vi gör fel, ska vi erkänna det, be om ursäkt och rätta våra fel. Om vi fälls av Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd ska vi skyndsamt publicera detta på väl synlig plats i de aktuella publiceringskanalerna.

Annons

Du som läsare är alltid välkommen att höra av dig med dina tankar, frågor och synpunkter, inte minst om du upptäcker faktiska fel i vår rapportering.

Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.

Vill du rapportera om stavfel eller liknande i någon av våra artiklar? Skriv till oss vid e-postadress faktafel@vlt.se.

Skicka gärna med en länk till den specifika artikeln så att vi snabbare kan åtgärda felet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan