Annons

Annons

Annons

SVT: SVT har brett förtroende

Replik och svar på VLT-ledare av Sakine Madon

Hur är förtroendet för SVT? Foto SVT/TT

Sakine Madon skriver 29 maj att det på SVT borde råda krisstämning på grund av sjunkande förtroende hos borgerliga väljare och menar att SVT:s programdirektör Jan Helins roll i ett nytt medieprogram bidrar till ”ökad polarisering”.

Att SVT skulle ha ett sjunkande förtroende bland alliansväljare får inte stöd av årets SOM-undersökning. SOM-institutet som gör den största och mest gedigna undersökningen om svenskarnas attityder och åsikter visar att förtroendet bland till exempel moderater ökat något de senaste sju åren (80 procent har idag ganska/mycket högt förtroende) och centerpartister har idag högst förtroende av alla (83 procent).

Annons

Annons

Att SVT skulle ha ett sjunkande förtroende bland alliansväljare får inte stöd av årets SOM-undersökning.

Av SOM-undersökningen framgår att alla partier ligger högt och stabilt, med undantag för SD som skiljer ut sig med ett lägre förtroende. SD-sympatisörer uppger för övrigt ett lägre förtroende för samhällsinstitutioner generellt.

Frågan om vad som bygger förtroende är inte så enkel. Saklig och opartisk journalistik spelar så klart roll. Från forskningen vet vi också att det handlar om känslan av geografisk och social närhet - och här kan SVT bli bättre. Vi fokuserar inför valet i höst på stark närvaro i hela landet och på fördjupad Sverigespegling. I SOM-undersökningen spelar inte bara politisk hemvist in, utan också var man bor, kön och utbildningsnivå. Och SVT har en hel del att jobba med när det gäller att spegla Sverige i all sin heterogenitet.

En annan viktig faktor för förtroende är transparens. Och här kommer det nystartade programmet Fönster mot medievärlden in. Att låta vår programdirektör i samtal med andra publicister bjuda in publiken att ta del av de diskussioner som ligger till grund för såväl medieutvecklingen som SVT:s egna publiceringar kan väl knappast bidra till polarisering?

En annan viktig faktor för förtroende är transparens.

Att Jan Helin dessutom är en av Sveriges mest erfarna och passionerade publicister med en osviklig näsa för intressanta medienyheter ligger honom heller inte direkt i fatet för den här rollen. Om så vore fallet så låt det bevisas av programmets innehåll och inte av en, menar jag, slentrianmässig poäng om att SVT är politiserat. Välkommen att titta.

Annons

Annons

Helena Olsson

Beställare för Nyheter, Samhälle, Dokumentär och Minoriteter

SVT

Svar:

I min ledare hänvisade jag till Mediebarometern som visade att förtroendet för Sveriges Television (och även för Sveriges Radio) sjunker bland alliansväljare. ”Bara under den här mandatperioden har förtroendet för SVT sjunkit från 76 till 62 procent” bland alliansväljare, påpekade jag. SOM-institutets mätning, vilken jag också nämnde, visade ett betydande tapp bland väljare som säger sig stå ”klart till höger”.

Helena Olsson försöker, precis som SVT:s programdirektör och numera programledare Jan Helin, framställa det som att förtroendet enbart skulle halta bland Sverigedemokrater. SVT:s ledning viftar alltså bort att det finns en förtroendeklyfta – en växande sådan - mellan rödgröna väljare och borgerliga dito.

Varför så ointresserade? Vad tror man sig uppnå genom att klumpa ihop liberal kritik med Sverigedemokratisk?

Att ifrågasätta den identitetspolitik SVT ägnar sig åt, och kritik mot att Jan Helin sitter på dubbla stolar, förlöjligas som ”slentrianmässig poäng” om att SVT skulle vara ”politiserat” (ett uttryck jag inte använde).

Kanske tror SVT:s ledning att anfall är bästa försvar. Tillåt mig tveka.

Sakine Madon

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan