Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Förbjud den tunga trafiken vid Anundshög

"Redan i dag är den tunga trafiken, från E 18-avfarten mot väg 56, genom området alldeles för omfattande med tanke på områdets historiska dignitet och vägens beskaffenhet. Vägen är inte byggd för denna tunga trafik", skriver Ola Wässman. Foto: Privat

Annons

Intill den nya avfarten från E18 till Irsta och Anundshög finns långt gångna planer på att anlägga ett logistikcenter för lastbilstransporter samt så småningom även ett industriområde.

Projektet har varit ute på remiss och Badelunda Hembygdsförening ser med stor oro på vad detta nya logistikcenter skulle kunna få för konsekvenser för Anundshög som turistmål, Café Anund med det nya besökscentret samt för de boende längs Badelundavägen.

Redan idag är den tunga trafiken, från E 18-avfarten mot väg 56, genom området alldeles för omfattande med tanke på områdets historiska dignitet och vägens beskaffenhet. Vägen är inte byggd för denna tunga trafik och går heller inte att anpassa och bredda. Även för den känsliga miljön runt Badelunda kyrka och Badelunda kyrkskola medför trafiken i dag en allt för stor olägenhet, liksom hotet det medför mot den viktiga vattentäkten.

Annons

Annons

I ”Trafikutredning – Avfart Irsta” föreslår utredarna bland annat en ”dialog med åkeriföretagen” och att man skall ”informera” (dessa) att det är önskvärt om den tunga trafiken går via E18”.

Detta förslag tror vi inte alls på. De försök Västerås stad hittills gjort med sådan dialog har inte gett något som helst resultat för att ändra rådande missförhållanden. Vi kan dagligen se hur bland andra Schenkers chaufförer, med sina största lastbilar med släp, väljer den närmaste vägen från Hälla till väg 56 förbi Badelunda kyrka. Oavsett vilken myndighet det är som ansvarar för vägsträckan så bär staden ett ansvar för att miljön och trafiksäkerheten för de boende längs vägen kraftigt försämras.

Vi kan dagligen se hur bland andra Schenkers chaufförer, med sina största lastbilar med släp, väljer den närmaste vägen från Hälla till väg 56 förbi Badelunda kyrka.

Utredarna för även fram ett annat tänkbart alternativ som lösning på trafikfrågan som går ut på att ”...införa förbud mot tung trafik via Badelundavägen, med undantag för den tunga trafik som har leveranser till området vid Anundshög”. Detta är enligt Badelunda Hembygdsförening det enda acceptabla alternativet.

Vi anser att förutsättningen för en etablering av projektet Avfart Irsta (FÖP70) är att nödvändiga trafikåtgärder skrivs in i detaljplanen. Dessa skall ingå i exploateringskostnaderna och finnas på plats innan verksamheterna tas i bruk. För att enklare säkerställa detta skulle Västerås stad kunna överta ansvaret för väg 694 mellan Irsta och Tillbergavägen.

Den tunga trafiken måste styras till E18 och förbjudas att begagna Badelundavägen som genomfartsled!

Ola Wässman

ordförande i Badelunda Hembygdsförening

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan