Annons

Annons

Annons

BO: Dags att växla upp arbetet för barns rättigheter

Text

Barnkonventionen ska bli lag. Foto: TT

Annons

Idag, på barnkonventionens dag, samlas 600 personer över hela landet, bland annat i Västerås, för att gemensamt lyfta hur vi ser till att barnkonventionen som lag får genomslag. Det är snart ett år kvar tills barnkonventionen blir lag – nu måste vi växla upp arbetet för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken.

I somras tog riksdagen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till lag. Beslutet är avgörande för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda i praktiken. För trots att Sverige sedan 1990 lovat att följa barnkonventionen kränks barns rättigheter gång på gång.

I somras tog riksdagen det historiska beslutet att göra barnkonventionen till lag.

Annons

Barnombudsmannens granskningar visar att barn i Sverige utsätts för våld – till exempel i hemmet, i närområdet och i skolan. Vi har mött barn som berättar om en skolsituation kantad av fysiskt våld, kränkningar och mobbning.

Annons

Vi har gjort granskningar som visar att barn utsatts för våld när de är placerade i samhällets vård. Vi vet också att barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta för våld.

Kort sagt, mycket återstår att göra. Barnrättslagen kommer att göra skillnad – en lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter och en lag är starkare än förordningar och myndighetsföreskrifter.

Barnrättslagen kommer att göra skillnad – en lag kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter och en lag är starkare än förordningar och myndighetsföreskrifter.

Men för att lagen ska få genomslag i praktiken måste vi nu gemensamt växla upp tempot.

Det räcker inte med att känna till att barnkonventionen finns. Nu måste alla som jobbar med barn eller tar beslut som påverkar barn se över hur de följer barnkonventionen och hur de tar arbetet vidare.

Därför samlas idag, på barnkonventionens dag, över 600 personer från hela Sverige som på olika sätt jobbar med att förverkliga barnkonventionen för att tillsammans ta nästa steg i barnrättsarbetet.

För att spara resurser och nå många anordnar vi en digital konferens där deltagarna finns med från flera olika orter runt om i landet. I Västerås träffas 100 personer för att prata om hur barnrättsarbetet kan tas vidare lokalt.

Annons

Annons

Tanken är att lära av varandra och tillsammans ta nästa steg för att se till att barn över hela Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. Hur kan vi till exempel se till att barn och unga blir delaktiga i beslut som rör dem? Och hur ser vi till att barnets bästa blir vägledande när beslut fattas?

Barnombudsmannen erbjuder webbseminarier, metodstöd och konkreta tips. Men grovjobbet måste ändå göras i varje enskild kommun, region eller landsting. Det är där de flesta beslut som påverkar barns vardag tas.

Det är också viktigt att barn och unga själva vet sina rättigheter. Nyligen lanserade Barnombudsmannen Mina rättigheter – en webbplats för elever och lärare med färdigt lektionsmaterial.

Det är också viktigt att barn och unga själva vet sina rättigheter.

Nu är det snart ett år kvar tills barnkonventionen blir lag. Nu ökar vi gemensamt takten för att barns rättigheter ska bli genomförda i praktiken!

Elisabeth Dahlin

barnombudsman

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan