Annons

Annons

Annons

Hallstahammar

Historisk förening: Höj E18-bron över Kolbäcksån och värna Strömsholms kanal

Dagens låga E18-bro. Foto: Privat

1774 Strömsholms kanals sträckning mäts upp och karteras

1776 Bolaget Strömsholms Slusswerk bildas

1777 Bygget av Strömsholms kanal påbörjas

1787 Kanalen invigs av kung Gustav III

1795 Kanalen är helt klar

1842-1860 Kanalen byggs om och renoveras

Ett antal brukspatroner tillsammans med Svenska staten gjorde denna gigantiska investering genom att anlägga, renovera och bygga om Strömsholms kanal. Denna satsning gjordes för att gynna Sveriges järnproduktion och därmed kraftigt höja landets intäkter. Kanalen har haft mycket stor betydelse för en stor del av Västmanlands och södra Dalarnas utveckling samt hela Sveriges ekonomiska situation och välstånd.

Annons

Annons

Kanalen har haft mycket stor betydelse för en stor del av Västmanlands och södra Dalarnas utveckling samt hela Sveriges ekonomiska situation och välstånd.

1944-06-09 Regeringsbeslut om 5,5 meter segelfri höjd.

1958-06-30 Vägförvaltningen ansöker om mindre än en meter segelfri höjd.

Vägförvaltningen anhåller om tillstånd att få uppföra en fast bro över Kolbäcksån vid Sörstafors med en segelfri höjd om mindre än en meter.

1961-05-19 Regeringsbeslut om 2,5 meter segelfri höjd över medelvattenståndet.

Kanalbolagets synpunkter om 5,5 m segelfri höjd prutas av regeringen först ned till 4,0 m, varpå man beslutar om 2,5 m segelfri höjd. Beslutet fattas dock med förbehållet om att man både vid den första brons anläggande och vid en eventuell framtida komplettering till dubbla broar (en för varje körriktning) skall bereda möjlighet för en ökning till 4,0 meters segelfri höjd utifall behovet anses finnas.

1961-11-23 Vattendom i enlighet med regeringsbeslutet segelfri höjd om 2,5 m över medelvattenståndet.

1992 Strömsholms kanal byggnadsminnesförklaras och förklaras senare som riksintresse.

2017-06-21 Trafikverket och Region Västmanland är överens om en segelfri höjd om 4,0 m. Ett möte mellan Region Västmanland och Trafikverket resulterar i en avsiktsförklaring där man är överens om att den segelfria höjden skall vara 4,0 m och att Region Västmanland skall bidra med den extra kostnad som en ökning från 2,5 till 4,0 m segelfri höjd kräver. Trafikverket har grovt uppskattat mellanskillnaden till 51 miljoner, med ett kostnadsintervall på 45-75 miljoner kronor.

Annons

Trafikverket höjer senare kostnaden för mellanskillnaden mellan 2,5 och 4,0 m segelfri höjd. Trafikverket meddelar att den tänkta brohöjningen blir dyrare än beräknat på grund av dåliga markförhållanden. Kostnaden beräknas nu till mellan 95 och 114 miljoner kr.

Annons

2017-11-16 Region Västmanland ogiltigförklarar avsiktsförklaringen gällande en segelfri höjd om 4,0 m. Detta på grund av att den kalkylerade kostnaden nu överstiger 75 miljoner kr.

2017-11-16 Region Västmanland ogiltigförklarar avsiktsförklaringen gällande en segelfri höjd om 4,0 m. Detta på grund av att den kalkylerade kostnaden nu överstiger 75 miljoner kr.

Strömsholms kanal är ett av Västmanlands finaste kulturminnen, kanske rentav det finaste. Kanalen skulle, med en anständig segelfri höjd och fungerande båttrafik med fritidsbåtar och turbåtar, sannolikt också kunna vara Västmanlands i särklass äldsta och tillika en av Sveriges största turistattraktioner.

Vi i Strömsholms Kanals Historiska Förening intresserar oss för kanalens historia och verkar för dess framtid.

Vi ser en fullbordan av brobygget vid Strömsholms kanal/E18 med en segelfri höjd på endast 2,5 meter som en vandalisering av ett av Sveriges finaste kulturminnen som dessutom har potential att bli ett av landets mest besökta friluftsområden och turistattraktioner.

Låg bro Foto: Privat

Annons

Kanalen är också en av Sveriges genom tiderna största infrastruktursatsningar. Den enorma investering som gjorts i kanalen historiskt får inte förstöras av den relativt lilla mellanskillnaden i kostnad i nutid som en höjning av E18-bron vid kanalen från 2,5 till 4,0 meter utgör.

Vi kräver med ledning av ovanstående att Trafikverket ändrar sin ståndpunkt och beslutar om en segelfri höjd om 4,0 meter för det planerade brobygget för E18 vid Strömsholms kanal.

Annons

Vi kräver med ledning av ovanstående att Trafikverket ändrar sin ståndpunkt och beslutar om en segelfri höjd om 4,0 meter för det planerade brobygget för E18 vid Strömsholms kanal.

Hallstahammar uti nådens år 2018

Hans-Ingvar Tidekrans

sekreterare

Strömsholms Kanals Historiska Förening

Sammandrag av längre artikel

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan