Annons

Annons

Annons

Debatt
Olle Berg: Bostadsrättsföreningar kan vara skuldsatta över skorstenen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Avsätter bostadsrättsföreningar för lite för renovering? Foto: TT

Annons

Redan tillkomsten av en bostadsrättsförening förvånar. Det kan gå till så att anställda eller byggföretaget närstående som privatpersoner registrerar en bostadsrättsförening vid Bolagsverket. Som styrelse för föreningen kan de ge sin arbetsgivare uppdraget att bygga. På min fråga till Bolagsverket hur sådan jävsituation kan godkännas, blev svaret: “Hur skall det annars gå till?”

Innan nyproducerade bostadsrätter bjuds ut till försäljning måste styrelsen upprätta en ekonomisk plan med flerårig prognos för föreningens ekonomi. Denna skall granskas av två särskilda intygsgivare som Boverket utser och utövar tillsynen över. Uppseendeväckande att statens intygsgivare tillåter att av byggföretaget ”utlånad” styrelse i bostadsrättsföreningens namn får skuldsätta tillkommande medlemmar med upp till 15 000:- kronor eller mer per kvadratmeter lägenhetsyta!

Annons

Annons

Den 28 april 2014 kungjorde den statliga myndigheten, Bokföringsnämnden, att progressiv avskrivningsmetod för byggnader inte längre tillåts. Många bostadsrättsföreningar ökade då ”livslängden” på sina hus från kanske 70 till 120 år för att undvika drastiska höjningar av månadsavgifterna. På min fråga till Bokföringsnämnden hur detta beteende med avsikt att kringgå nämndens beslut, kan accepteras, blev svaret: “Bokföringsnämnden är inte någon tillsynsmyndighet!“

Även banker har ett obegripligt förfarande när det gäller pantsättning av bostadsrätter. Om en villaägare lyckas låna mer än marknadsvärdet, kallas det att fastigheten är intecknad “över skorstenen”. Att en bostadsrättsköpare beviljas lån som tillsammans med föreningens lån överstiger marknadsvärdet på lägenheten, oroar inte.

Att en bostadsrättsköpare beviljas lån som tillsammans med föreningens lån överstiger marknadsvärdet på lägenheten, oroar inte.

Fastighetsmäklarna har också en roll. De brukar efterhöra förestående avgiftshöjningar eller större reparationer. Något som borde intressera köpare är föreningens skuldkvot, ett nyckeltal som beskriver föreningens känslighet vid höjning av låneräntan, där 5 är bra och 10, dåligt.

Medelbelåningen för bostadsrättsföreningar i Sverige var år 2017, 5 700:- kronor per kvadratmeter lägenhetsyta. Under flera år har låneräntorna varit låga vilket skapat överskott i många bostadsrättsföreningars kassor som kunnat användas till avgiftsfria månader, trots att föreningen varit högt belånad. Detta kan inte ses som något annat än ett medlemslån som förr eller senare måste återbetalas till föreningen – med ränta.

Annons

Annons

Det är skattelagstiftningen som styr när en förening måste gå i konkurs. Därför kan bostadsrättsföreningar redovisa minskande Eget kapital år efter år, utan erinran.

Swedbank och Sparbankerna har gjort en undersökning av bostadsrättsföreningars avsättning till fastighetsunderhåll. Resultat: 56 procent avsätter för lite och 18 procent ingenting alls. Var finns de auktoriserade revisorerna - som avlönas av föreningarna?

Swedbank och Sparbankerna har gjort en undersökning av bostadsrättsföreningars avsättning till fastighetsunderhåll. Resultat: 56 procent avsätter för lite och 18 procent ingenting alls.

Förr finansierades nybyggen med kontantinsatser och banklån. I nybildade föreningar - inte ombildade hyresrätter - finns numera även där rubriken “Upplåtelseavgift” följt av ett ansenligt belopp. Denna del av kapitalinsatsen kan gå till att hålla ner månadsavgifterna.

Styrelser i bostadsrättsföreningar har sedan länge samverkat i medlemsägda ekonomiska föreningar som HSB, Riksbyggen och MBF. På senare tid har dessa organ ombildats för att erbjuda tjänster på en konkurrensutsatt marknad – och medlemsinflytandet bytts mot kundroll.

I en bostadsrättsförening ägs lägenheterna av föreningen – inte av medlemmarna enskilt. Då synes det lite märkligt att medlemmen utöver hemförsäkringen bör vara bostadsrättsförsäkrad mot vattenskador i badrum eller från diskmaskin. Om läckaget skadar angränsande lägenheter är det deras försäkringar som får bekosta dessa reparationer.

Annons

Likaledes är det något ologiskt att en avflyttande medlem kan sälja föreningens lägenhet och behålla värdeökningen, medan föreningen blir lottlös. Fram till början av 1970-talet fick en bostadsrätt bara överlåtas till insatsens bokförda värde. Betalning därutöver var olaglig och sågs som ”pengar under bordet”.

På bostadsrättsmarknaden gäller det att hålla färgen!

På bostadsrättsmarknaden gäller det att hålla färgen!

Olle Berg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan