Annons

Annons

Annons

Debatt
Undervisning bör inkludera samtal om värderingsfrågor

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mer värderingssamtal i SFI och skolan?

Bild: TT

Annons

Det är inte lätt att komma till ett nytt land där man inte känner igen sig. Där ens tidigare samhällsstruktur, värderingar, normer och förhållningssätt till varandra inte är i majoritet och där ens tidigare maktutövning inte är sig likt.

Människor är identitetssökande, vi är flockdjur och vi vill tillhöra en grupp och känna samhörighet.

Därför söker sig män till likasinnade män. Det är helt naturligt.

Människor är identitetssökande, vi är flockdjur och vi vill tillhöra en grupp och känna samhörighet. Det finns massvis med forskning kring det.

Kan vi använda forskningen och normaliteten i att människor gärna söker sig till det man känner igen och kan relatera till – och där­igenom skapa trygga rum där man kan diskutera hur man kan vara med och bidra till ett vi – i stället för det motsatta – så har landet Sverige mycket vunnet.

Annons

Annons

Därför arbetar nu initiativet ”Vi är Sverige” genom en unik sexstegs metod med nyanlända och utrikesfödda män, där vi diskuterar frågor som manlighet, normer, könsroller, hierarki, makt och jämställdhet.

För att kunna inkludera fler kvinnor måste vi gå via männen.

Vi engagerar och skapar glädje, samhörighet med eftertänksamhet under en timme per tillfälle, i grupper, under sex olika tillfällen och tar upp sex olika ämnen som vi fördjupar oss i och hämtar stöd ifrån forskningen.

Man behöver inte välja. Tvärtom – det är en styrka.

Det handlar om att skapa trygga rum och trygghet som uppstår när man får träffa någon som man kan relatera och känna igen sig i. Någon som är en av dem, men som också är en del av Sverige. Det är möjligt.

Man behöver inte välja. Tvärtom – det är en styrka.

Och den typen av förhållningssätt menar jag är ett måste för att undvika försvarsmekanismer och känslan av ”ovan- och nerifrån perspektiv”. Där det etablerade majoritetssamhället säger åt den i minoritet hur den ska vara för att passa in.

Sverige måste börja fundera på vad egentligen målet är med att människor kommer till Sverige?

Målet med att människor kommer till Sverige kan inte vara att ”de” får klara sig bäst ”de” kan och vill och att det sätts i system att etniskt infödda svenskar flyttar i allt större takt ifrån områden med hög andel nyanlända och utrikesfödda.

Tvärtom – etniskt infödda Svenskar måste göra allt i sin makt för tillåta kulturyttringar och fundera på hur man kan inkludera ”dom” till ”vi” – där det enda svaret inte är att de som vill inkluderas måste göra det genom att flytta till etniskt svenskt homogena områden.

Annons

Annons

För det är i dag det ultimata kvittot på att man har ”inkluderats” och ”etablerat” sig. För annars blir man ju kvar i ”utanförskap”.

Vilket resulterar i att gemene man till slut kommer att förknippa människor med utländsk bakgrund som bor i invandrartäta områden synonymt med ”utanförskap”. Att det blir som ett ”normalläge” – att det lite grann är så det ska vara.

Människor som kommer till Sverige ”vill” inte vara i utanförskap. Tvärtom – man kommer oftast ifrån en kollektiv och familjär ”vi” känsla, förhållningssätt och kultur. Och det är det man söker sig till. Inte utanförskap.

Jag undrar: Är jag i utanförskap nu?

Har själv bott på Pettersberg i Västerås där jag vuxit upp sedan jag kom till Sverige. Då var en övervägande majoritet etniskt infödda Svenskar. Som av polisen i dag anses som ett ”ghetto”.

Det är ett underbart och fint område. Det är verkligen hemma för mig – men nu är en övervägande majoritet nyanlända och utrikesfödda.

Jag undrar: Är jag i utanförskap nu?

Det spelar ingen roll hur många integrationsprojekt jag eller Sverige hittar på, eller hur många ”mångfalds” konferenser som anordnas om 99 procent av deltagarna efteråt återgår till sina homogena områden och liv.

Det spelar ingen roll hur många utrikesfödda föreläsare vi än är som inspirerar om mångfaldens styrka – om vi inte har svar på hurfrågan.

Vi blir svaret skyldiga.

Hur vi på grupp och samhällsnivå ska lyckas med det som man föreläser och inspirerar om och inte måla upp en solskensvärld där allt blir bra om bara vi blir mer inkluderande och accepterar varandra.

Annons

För allt det är inget värt om de mest grundläggande demokratiska, jämställda och frihetliga värderingar inte finns att inkludera.

Det är där vi måste börja. Med värderingar.

Samtal om dessa frågor ska vara en självklar del av all SFI- och skolundervisning i hela Sverige.

Vladimir F Ahmed

föreläsare/grundare

organisationen - Vi är Sverige

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan