Annons

Annons

Annons

ledare liberal

Richard Appelbom
Richard Appelbom: Flera fällor vid språkkrav för medborgarskap

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Rösträtt i riksdagsval gäller bara svenska medborgare. Foto: VLT:s arkiv

Annons

När Liberalerna 2002 lanserade kravet på språktest för att bli svensk medborgare fick de mycket kritik, och det var kontroversiellt också i det egna partiet. Därefter har fler partier slutit upp, och nu finns kravet med i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Det är ett exempel där partier utanför uppgörelsen som M och SD får gehör för ett krav de driver, medan det av de i uppgörelsen ingående partierna bara var Liberalerna som stod bakom språkkravet. Enligt uppgörelsen ska "ett godkänt krav i svenska och grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige".

Kravet dök först upp när Sverige införde rätt till dubbelt medborgarskap. Det var logiskt och rimligt.

Annons

Innan dess fick den som ville bli svensk medborgare ge upp sitt gamla medborgarskap. Detta, att ha levt en viss tid i Sverige och att inte ha ett brottsligt förflutet var fullt tillräckliga skäl för att bevilja medborgarskap. Den nya medborgaren valde Sverige framför medborgarskapet i sitt gamla hemland. Det var en lojalitetshandling som räckte bra.

Annons

Jag tyckte länge att det var fel med dubbelt medborgarskap och i stället rätt att behöva bestämma sig för ett land. Men gav med mig av pragmatiska skäl. Mina barn har dubbelt svenskt och amerikanskt medborgarskap från födelsen, och dubbelt medborgarskap ger så många praktiska fördelar för individerna. Men kan ännu tycka det är märkligt att de får rösta både i svenska val och i federala val i USA, medan jag bara har en röst.

Det är när de nya medborgarna inte behöver ge upp sitt gamla medborgarskap som det kan finnas skäl för någon form av test för medborgarskap. När det kan ha praktiska orsaker snarare än lojalitetsskäl kan det vara en poäng med att ställa krav på någon form av kunskap om Sverige. Däremot saknas belägg för att språktester underlättar integrationen.

Det är när de nya medborgarna inte behöver ge upp sitt gamla medborgarskap som det kan finnas skäl för någon form av test för medborgarskap.

Det blir dock lättare sagt än gjort att hamna på "rätt" nivå. Kraven bör inte vara avskräckande svåra, men blir onödiga om de blir för lätta. Frågan blir också vad som ska gälla för dem som har de officiella minoritetsspråken som modersmål. Till exempel finskspråkiga borde därför inte behöva göra prov i svenska för att bli svenska medborgare.

Annons

Frågan blir också vad som ska gälla för de som har de officiella minoritetsspråken som modersmål. Till exempel finskspråkiga bör därför inte behöva göra prov i svenska för att bli svenska medborgare.

Annons

Per-Åke Lindblom från Språkförsvaret har jämfört testerna i andra länder. Enligt Lindblom är språkdelen av testet i USA så lätt att det närmast är symboliskt, medan det i Danmark (förvånar inte) är så svårt att många etniska danskar knappast skulle klara det.

Här finns även en politisk dimension att se upp med. I USA får Republikanerna berättigad kritik för att göra det svårare att rösta. Det slår mot minoritetsväljare, vilka ofta röstar på Demokraterna.

Här röstar de med utländsk bakgrund oftare på vänsterpartier. Ett avskräckande svårt språktest kunde därför i praktiken bli ett sätt att hindra vänsterväljare som har bott länge i Sverige från att rösta i riksdagsval.

Ett avskräckande svårt språktest kunde därför i praktiken bli ett sätt att hindra vänsterväljare som har bott länge i Sverige från att rösta i riksdagsval.

Det borde därför räcka med att på svenska genomgå en grundläggande samhällsorientering. Hellre ett lite för lätt än för svårt krav för att få bli medborgare.

Sedan blir det motsägelsefullt när svenska språket samtidigt trängs tillbaka av engelska både i undervisning och i det dagliga livet. Svenska politiker bör värna svenska språket också vid andra tillfällen än när det handlar om krav på invandrare .

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan