Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
KD: En budget för trygghet som för Sverige på rätt kurs

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jacob Forssmed (KD) försvarar den av riksdagen antagna budgeten. Foto: TT

Annons

I en debattartikel den 8 januari lyfter Bengt Sandqvist fram relevanta frågor, frågor som han ställt till nationell partiledning. Om Bengt Sandqvist velat få ett snabbt svar hade han enkelt kunna talat med oss lokala företrädare där vi kunnat peka ut några svar och fått till en bra dialog.

Det är helt rätt att KD och M fick igenom sin budget, en budget som vi gick till val på och som innehåller en del tuffa prioriteringar för att kunna styra in vårt land på en stadigare kurs. Den innehåller även tydliga förslag som bygger på för oss som Kristdemokrater en viktig princip, att beslut som fattas ska ske så nära mänskan som möjligt.

Annons

Den innehåller även tydliga förslag som bygger på för oss som Kristdemokrater en viktig princip, att beslut som fattas ska ske så nära mänskan som möjligt.

Annons

Konkret lyfter du fram de med särskilda statsbidrag finansierade extratjänster för bland annat den viktiga verksamhet som du ansvarar för. I budgeten har vi utökad allmänna statsbidrag (3500 miljoner kronor mer än övergångsregeringens budget), det vill säga bidrag till kommuner och landsting där de utifrån lokalt och regionalt perspektiv får göra prioriteringar över de väsentliga områden som råder på orten och i regionen.

För Västerås del innebär det drygt 49 miljoner kronor mera som inte är intecknad i den kommunala budgeten. I den antagna budgeten är det även återinfört möjligheten till gåvoskatteavdrag, något som var bland det första som Socialdemokraterna tog bort när de tillträde förra mandatperioden. Nu är det återinfört och det möjliggör att mera resurser kan komma in till ideella organisationer för det väsentliga arbete som de utför på gräsrotsnivå i vårt land.

KD lokalt anser att integrationsarbete som utförs av ideella organisationer, och framförallt församlingar har ett av de bästa resultaten och är en viktig del i integrationsarbetet. Mänskan kommer i centrum och får ett sammanhang och väg in i samhället som är unikt.

KD lokalt anser att integrationsarbete som utförs av ideella organisationer, och framförallt församlingar har ett av de bästa resultaten och är en viktig del i integrationsarbetet

Annons

Annons

Vi ser som en självklarhet att det utifrån de ökade generella statsbidragen finns utrymme att lokalt prioritera detta. Men den frågan äger tyvärr inte vi i opposition, utan den frågan behöver du ställa till den Socialdemokratiskt styrda fyrklövern i staden där resurserna finns att fördela utifrån vad de anser är väsentliga lokala prioriteringar.

Vi kommer driva den frågan om detta och tar tacksamt mot den hjälpen från föreningar, församlingar och ideella organisationer i det arbetet, för vi tror och vet att det är där vi får det bästa resultatet av integrationsinsatserna. Vill du ha en utökad dialog i denna och andra viktiga frågor för vår stad är det bättre att du vänder dig till oss och inte till den nationella partiledningen, vi är inte långt bort och vi ser fram mot fortsatta konstruktiva samtal om så önskas.

Samuel Stengård

ordförande KD Västerås

Amanda Agestav (KD)

oppositionsråd i Västerås kommun

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan