Annons

Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

Debatt
Malin Gabrielsson (KD): Mödravården är prioriterad

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hur ska Region Västmanland organisera mödravården?

Bild: Staffan Bjerstedt

Annons

Larsson (C) och Hagberg (L) anser 28 januari att jag dragit förhastade slutsatser gällande valfrihet inom mödravården. Det är inte sant.

Rapporten med förslag på ny organisation innehåller inte någon beskrivning om patienters valfrihet. Valfrihet inom mödravården har genom åren engagerat såväl KD som Centerpartiet och Liberalerna. För- och nackdelar med valfriheten borde varit belysta i rapporten!

Annons

Annons

Nej jag känner inte till innehållet i enkäten med frågor. Den har inte skickats till oppositionen.

Mödravården är en prioriterad fråga för KD. Därför var vi måna om att göra vår röst hörd då vi förstod att synpunkter samlas in. Uppenbarligen anser regionråden att oppositionens synpunkter i ett tidigt skede snarare är till besvär än nytta. Det har också visat sig i andra ärenden.

Låt oss hoppas att beslutsunderlag att ta ställning till kommer inom kort. Förändring behövs.

Malin Gabrielsson (KD)

regionråd i opposition

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan