Annons

Annons

Annons

Debatt
Sverre Haukeland: FN:s konvention om kärnvapenförbud ett slag i luften

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Hur stoppa kärnvapen? Foto: TT

Annons

Som enda nordiska land och ett av endast 122 länder röstade Sverige i somras för FN:s konvention om globalt kärnvapenförbud. Det är anmärkningsvärt att Sverige valde en annan linje än Finland; däremot var det självklart att övriga tre länder i Norden, som utgör en central del av NATO, tog avstånd från konventionen. Nu återstår den svåra frågan om svensk ratificering; kritiken mot konventionen har varit omfattande, bland annat i rapporten från regeringens egen utredare, Lars-Erik Lundin.

Det är anmärkningsvärt att Sverige valde en annan linje än Finland; däremot var det självklart att övriga tre länder i Norden, som utgör en central del av NATO, tog avstånd från konventionen.

Annons

I en debattartikel (VLT 15 februari) går Malin Nilsson, Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, och Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen, till hård kritik mot Lundins rapport, som de hävdar är ensidig. Även om debattörernas yttersta syfte är legitimt, en kärnvapenfri värld, faller mycket av kritiken på eget grepp; liknande kvalitetsbrister som de hävdar finns i Lundins rapport gäller även deras egen debattartikel.

Annons

Kärnvapnen utgör fortfarande det största hotet mot mänsklighetens överlevnad och är på kort sikt ett större hot än klimatförändringar. Det är till synes anmärkningsvärt att kärnvapnen till skillnad från andra massförstörelsevapen -kemiska och biologiska vapen - faktiskt är tillåtna för de stormakter som inte omfattas av icke-spridningsavtalet, NPT. Orsaken till detta kan bara förklaras av den historiska utvecklingen under kalla kriget, som ledde fram till NATO:s kärnvapenstrategi. Även på andra håll i världen, som i de spända relationerna Israel - Iran, Indien - Pakistan och på koreanska halvön, råder en terrorbalans baserad på kärnvapen. En kritik som nu i Sverige riktas mot den nya FN-konventionen är att den i hög grad kan störa en rådande världsordning, byggd på terrorbalans. Det har visat sig att optimismen om en ny världsordning var för hög när Sovjetunionen kollapsade; den ensidiga svenska reduktionen av försvaret har visat sig felaktig. Ändå har de insatser Ronald Reagan och Michail Gorbatjov gjorde på slutet av 1980-talet haft stor betydelse för säkerheten. Den nu aktuella ömsesidiga uppsägningen av avtalen om begränsningar av antalet medeldistansrobotar illustrerar bara hur lätt stormakterna tar på sina åtaganden.

Annons

Det har visat sig att optimismen om en ny världsordning var för hög när Sovjetunionen kollapsade; den ensidiga svenska reduktionen av försvaret har visat sig felaktig.

Annons

Jag delar Nilssons och Linds uppfattning om att en svensk ratificering av konventionen inte är ett hinder för fortsatt militärt samarbete med NATO och USA, detta i motsats till Lundins slutsatser. Men det är ett hinder för ett framtida svenskt NATO-medlemskap att så entydigt ta avstånd från den militära alliansens strategi mot Ryssland.

Det är egentligen ren tur att konflikthärdar runt om i världen inte redan eskalerat och mänskligheten gått under i det ultimata kärnvapenkriget. Skrotning av alla världens kärnvapen är därför nödvändig. Men det kommer inte kunna ske genom den FN-konvention som Sverige nu överväger att ratificera. Erfarenheterna från NPT-avtalet visar att det det finns skurkstater som skriver under och - om de känner sig hotade - ändå bryter mot avtalet. Vi behöver inte ännu en konvention som är ett slag i luften, då lurar vi oss själva.

Skrotning av alla världens kärnvapen är därför nödvändig. Men det kommer inte kunna ske genom den FN-konvention som Sverige nu överväger att ratificera.

Sverre Haukeland

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan