Annons

Annons

Annons

Västerås

Insändare
Insändare: Utbildning en viktig insats under tiden i anstalt

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Foto: Johan Nilsson / TT

Annons

Replik...

...till insändaren "Fångar hindras från studier", VLT den 27 februari.

Kriminalvården instämmer i att utbildning är en viktig insats under tiden i anstalt.

Inom Kriminalvården bedrivs utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, med anställda, behöriga lärare. Lärarna är placerade vid lärcentrum som finns på alla anstalter. Det är vanligen några enstaka lärare vid varje lärcentrum men alla jobbar tätt tillsammans och tack vare distansarbetssättet blir de olika ämnena tillgängliga oavsett var i landet den intagne finns. Det säkrar också att man kan fortsätta studierna även om man byter anstalt. Den lärare man börjat en kurs med, ansvarar för undervisningen tills kursen är klar.

Annons

Annons

Inför studier ska det finnas en individuell studieplan för den enskilde, där det framgår vad utbildningen ska leda till, vilka kurser som ingår i planen med mera.

Det är studie- och yrkesvägledare inom Kriminalvården som hjälper till med vägledningen inför studier. Första steget är därför att boka samtal med en studie- och yrkesvägledare. Innan dess ska det också vara förankrat i personens verkställighetsplan, att det finns behov av studier.

Det är central antagning till studieplatserna. Eftersom personer skrivs in löpande i Kriminalvården, precis som det friges klienter efter avtjänat straff, har vuxenutbildningen täta antagningstillfällen: ett varje vecka. Intresset för studier är stort och varje vecka är det fler ansökningar än det finns plats att ta emot klienter. Då måste ett urval göras bland de sökande.

Kriminalvården följer de urvalsprinciper som gäller för kommunal vuxenutbildning där grunden är att den med kort tidigare utbildning prioriteras. Minst hälften av klienterna har grundskola som högsta fullföljda utbildning.

Vid antagningstillfället gäller dessutom att det ska finnas plats för den som söker. Det betyder en studieplats på lärcentrum där den sökande finns, men det behöver också finnas en ledig lärarresurs i just det ämne som personen söker. När antagningen är klar så tar tilldelad lärare kontakt med den studerande och studierna påbörjas.

Annons

Joachim Cederholm

Rektor Mitt Öst

Vuxenutbildningen, Kriminalvården

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan