Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Matilda Molander

ledare liberal

Matilda Molander
Ledare: Bilåkandet behöver minska kraftigt de kommande åren – Målen för Trafikverket måste skrivas om

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Annons

Flygskam i all ära, vi behöver flyga mindre om vi ska nå klimatmålen. Men vi får inte inbilla oss att det räcker. Inrikesflyget står för en procent av utsläppen från transporter i Sverige. En procent.

I förra veckan släppte Klimatpolitiska rådet sin första rapport. Rådet är en expertgrupp som tillsattes i samband med Klimatlagen 2017 och som har till uppgift att utvärdera regeringens samlade politik utifrån klimatmålen.

Domen är inte nådig. Sveriges utsläpp har visserligen minskat sedan 1990, men inte tillräckligt fort. Sedan 2014 har minskningen till på köpet bromsat in.

Annons

En tredjedel av utsläppen kommer från resor och transporter inom Sverige och de är därför en mycket viktig del av klimatarbetet. För att vi ska klara målet om maximalt två graders uppvärmning behöver deras utsläpp minska med 70 procent till 2030.

Annons

Men med de åtgärder som hittills har beslutats når vi bara 35 procent. Det är en rejäl ambitionshöjning som måste till, och flygskam är inte tillräckligt.

Den stora boven i dramat är bilflottan. Utsläppen från bilarna måste ner. Inte bara lite grann, det krävs en total omställning.

Klimatpolitiska rådet pekar i sin rapport ut tre områden som är särskilt viktiga: Det behövs mer elbilar, mer förnyelsebart bränsle och framför allt: Vi måste köra mindre bil. 77 procent av persontransporterna i Sverige sker med bil och det sitter 1,2 personer i varje bil. Det är ohållbart.

Trafikverkets mål säger att det är önskvärt att klimatmålen nås. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) bör skärpa formuleringarna.

Som rapporterades för någon månad sedan så ökade utsläppen från vägtrafiken förra året, enligt preliminära siffror från Trafikverket. Anledningen är att trafiken ökar.

Att motorerna drar mindre bränsle, fler går på el och en allt större del av bränslet är fossilfritt räcker inte för att få ner utsläppen när vi samtidigt kör allt mer bil. Enligt Trafikverkets prognoser kommer bilåkandet att öka med 20 procent det kommande decenniet om inget görs.

Felet är till stor del Trafikverkets. Eller snarare dess uppdrag. Trafikverkets arbete styrs av statens transportpolitiska mål och som de är formulerade framstår det som önskvärt men inte nödvändigt att klimatmålen nås. Det allra viktigaste är att bilar kan komma fram fort.

Annons

Annons

Såhär kan det inte fortsätta.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har ett tungt ansvar att så snart som möjligt göra det tydligt för Trafikverket att deras uppdrag är att ordna bra förutsättningar för transporter på ett sätt som gör att klimatmålen uppnås. Varför inte snegla på våra grannar västerut?

Norge är ett föregångsland vad gäller klimatsmarta transporter på många sätt och i deras transportpolitiska mål står det klart och tydligt att bilåkandet inte får öka i städerna, även om invånarna blir fler. All ökning av resandet ska ske med kollektivtrafik, gång och cykel.

På landsbygden är avstånden ofta för stora och befolkningen för glest utspridd för att buss och cykel ska vara alternativ. Där krävs istället att staten, precis som i Norge, tar ansvar för en ordentlig utbyggnad av laddinfrastrukturen.

Flygskam är bra, en infrastrukturminister som ger Trafikverket ett nytt uppdrag är bättre.

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy