Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Kriminalvården svarar – pengar saknas till Västeråshäkte

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Tony Persson

Annons

Replik på Ragna Ihrelius debattartikel i VLT 30 april,

Kriminalvården stängde häktet Västerås för att det inte uppfyllde kraven när det gäller brandsäkerhet. Att renovera de gamla lokalerna skulle bli både kostsamt och tidskrävande. Det räcker inte med en ”översyn av brandlarmet och uppdatering av möbleringen”, som Ragna Ihrelius skriver, för att kunna bedriva häktesverksamhet och leva upp till de säkerhetsmässiga krav som ställs på häkteslokaler.

Annons

Annons

I stället har vi fattat beslut om att bygga ut häktesplatserna på anstalten Salberga i Sala. Kostnaderna kan i och med det hållas nere eftersom de flesta stöd- och kringfunktioner redan finns uppbyggda vid anstalten.

När det gäller transporter av frihetsberövade till närbelägna häkten har vi ett bra samarbete med polisen i Västerås. Kriminalvården omhändertar i dagsläget en majoritet av de transporter som polisen ber oss att utföra. För att kompensera för bristen på häktesplatser i Västerås har vi även avsatt en transportbil som har till uppgift att avlasta polisen.

Restiden mellan Västerås och Sala beräknas till 40 minuter. Det kan jämföras med Eskilstuna där de häktade placeras i Nyköping och den beräknade restiden är 1 timme och 15 minuter. Häktade transporteras även i andra delar av landet, till exempel mellan Linköping och Norrköping med en restid på 35 minuter.

Trycket på Kriminalvårdens häkten är i dagsläget mycket stort och vi tvingas återkommande att göra överbeläggningar. För att långsiktigt lösa den situationen behöver Kriminalvården utöka antalet häktesplatser. Vi skulle gärna bygga ett nytt häkte i Västerås, men för det krävs en långsiktig finansiering och det saknas i dag.

Hanna Jarl

Anstalts- och häktesdirektör i Kriminalvården

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan