Annons

Annons

Annons

Kritik mot planerna för Stora torget

Det slitna torget ska byggas om – men förslaget innebär nya faror och risker

På Stora torget skapas barriärer med trappor och ramper, och det lämpar sig inte längre för stora evenemang. Förslaget att bygga om torgen i stadens centrum har fått många synpunkter. Västerås Handel är mest positiv till planerna men ser även risker.

Text

Anmäl text- och faktafel

Nu har tiden gått ut för att tycka till om förslaget att bygga om Bondtorget och Stora torget. Ett tiotal instanser, såväl privatpersoner som handlare, partier och kyrkan, har lämnat sina synpunkter.

Bild: Yngve Fredriksson

VLT har tidigare berättat om förslaget till gestaltningsprogram för Bondtorget och Stora torget. Nu är remissrundan över.

Det är få som gillar alla delar av ombyggnadsförslaget. Lokalpolisområde Västerås har dock inga synpunkter alls.

Annons

Västerås Handel tycker att det är hög tid att man gör något åt torgen, enligt Göran Sundström som är ordförande i föreningen med cirka 220 medlemmar:

Annons

– Torget är slitet och ojämnt, det är kalt och sluttar en hel del.

Som helhet är föreningen nöjd med förslaget. Att p-platserna tas bort framför Stadshotellet och flyttar dem runt hörnet till Västra kyrkogatan har han inget emot. Däremot är två taxiplatser vid torget för lite.

Förslaget att bygga en scen gillar han även om det redan finns en på Sigmatorget.

– Sigmatorgets scen är liten och låg, den här kan man bygga ut.

Göran Sundström tycker att man ska vara tydlig med var man får cykla, och inte blanda cyklister och gående. Han ser också faror med vattenrännan som är tänkt att vara 20 centimeter djup.

– Det är bra om det även finns bord på torget och inte bara bänkar. Det är få ställen i stan där man kan sitta mittemot varandra.

Göran Sundström tycker att det behövs fler än två taxiplatser vid Stora torget där det är tryggare att vänta på taxi än på en bakgata. Han saknar även plats för turistbussar att lämna och hämta passagerare.

Bild: Yngve Fredriksson

En man, som räknar sig som 80-plussare, tycker att förslaget gör det sämre för äldre och andra med fysiska handikapp. Mannen vill behålla den lutning som är i dag, ramper och trappor skapar barriärer.

En annan man tycker att man ska snegla på Stockholm för att locka folk till Västerås centrum. På Stora torget vill han se en nedsänkt vattenspegel som i Kungsträdgården, med trappor runt ”som folk kan sitta på och kanske äta glass och diskutera”.

Svenska kyrkan vill helst att Biskopsgatan stängs av helt för biltrafik och att bilparkeringarna på Västra kyrkogatan tas bort. P-platser leder bara till ökad söktrafik, att bilister snurrar runt Stadshotellet i jakten på lediga p-rutor.

Annons

Annons

Kyrkan föreslår även att Västra Kyrkogatan smalnas av för att ge plats för cykelparkeringar och ett grönt gångstråk. Socialdemokraternas centrala förening vill också ta bort gatuparkeringarna och skapa en ”säker cykelparkering”.

Förslaget innebär bland annat att Stora torget lyfts upp i sydväst för att bli planare, med trappor mot Bondtorget och Sigmahuset. Illustration: Sweco arkitekter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker inte att Stora torget är lämpligt för ”större konserter med förstärkt musik”. Boende nära Bondtorget och andra centrala platser har redan klagat på störningar från bland annat uteserveringar.

Förvaltningen vill ha naturgräs och inte konstgräs på Stora torgets gröna ytor. Man vill även att besökare ska källsortera sitt avfall.

Vafab Miljö föreslår ett ”showroom där man på ett pedagogiskt sätt kan utbilda och upplysa stadens invånare om vikten av att sortera och återvinna sitt avfall.

White Arkitekter föreslår att besökare kan låna utrustning, till exempel brädspel, boule och tidningar. En annan idé är att skapa så kallade flickrum, ”intima sittplatser gärna med utblick och under tak”. Man ser gärna en möjlighet för ett mindre kafé eller foodtruck på torgets norra del.

Tanken är att en isbana ska kunna spolas upp vintertid i nordöstra hörnet av Stora torget. Två trädrader planeras mot Stadshotellet, med en avlång vattenspegel mellan raderna. Illustration: Sweco arkitekter

Kristdemokraterna vill spara pengar genom att ersätta vattenrännan med ”en vacker planterings- eller grönyta”. Scenen kan också tas bort, om inte någon extern finansiär vill sponsra bygget.

Annons

Liberalerna vill bevara Bondtorget som det är, ”varenda kvadratmeter kullersten som finns där i dag ska ligga kvar”. Partiet vill även ha mer grönska, parkbänkar och lekredskap.

Västerås marknad & näringsliv tycker att möjligheten till större event försvinner. Den öppna ytan minskar från 3 000 till 1 700 kvadratmeter.

Valnämnden gör tummen upp för ombyggnaden av Stora torget. Det ger en ”mer inbjudande, tillgänglig och säker miljö” och kommer att få ”positiva effekter för politiska aktiviteter i kommande val”. Torget kommer att lämpa sig bättre för bland annat valstugor och torgmöten.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan