Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Konstprojekt på Råby får en fortsättning

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Patrick Kretschek

Annons

Replik på Irma Sohlmans debattinlägg om Råby Planet.

Vi gör allt vi kan för att kunna fortsätta de olika konstprojekt som vi har arbetat med i Råby sedan 2015, och som förra året genomfördes under rubriken Råby Planet. Men vi är en liten ideell organisation med ett minimalt årligt föreningsbidrag på 15 000 kr från Västerås kommun, vilket gör att vi inte själva kan finansiera en verk-samhet av det slag som Irma Sohlman efterlyser i sitt debattinlägg den 6 juni. Däre-mot lägger vi ner ett stort arbete på att planera och diskutera en fortsättning och vidareutveckling av vår verksamhet i Råby, och hitta vägar att finansiera detta. I de planerna finns också inslag som berör det historiska perspektiv som Irma Sohlman efterlyser i sin artikel, och som vi gärna skulle vilja utveckla i samarbete med Väs-terås och länets kulturinstitutioner. Det är emellertid inte något som vi för närva-rande har möjlighet att förverkliga. Men genom ett bidrag från Västerås kommun kan vi under sommarlovet arrangera en konstklubb för barn och unga i Fredriks-bergsskolan under ledning av konstnären Linnea Hansander, dit alla mellan 6 - 15 år är välkomna. Någon förhandsanmälan krävs inte, och alla blir bjudna på mellanmål.

Annons

Annons

På uppdrag av Västerås konstmuseum kommer vi också att längre fram under sommaren arrangera en fortsättning på Råby Planet, men i en mer begränsad skala. Projektet bygger på en idé som vi utvecklat tillsammans med Konstmuseet, och kan förverkliga genom ett ekonomiskt stöd från Statens konstråd och Konstmuseet.

Tanken är att engagera de som var med förra året men också andra, för att tillsammans organisera och genomföra konstnärliga aktiviteter som utmynnar i en fest eller festival. Festen planeras äga rum mot slutet av sommaren 2019, och förhoppningen är att den ska kunna utvecklas till en årligen återkommande tradition.

Vid sidan om detta fortsätter vi att planera för och diskutera formerna för en mer långsiktig verksamhet i Råby, som skulle kunna knytas till planerna på att återuppbygga Fredriksbergsbadet. I det sammanhanget tänker vi oss aktiviteter av det slag som Irma Sohlman efterlyser.

Men vägen från ord till handling är lång, och under tiden försöker vi att hålla intresset vid liv med mindre projekt som vi finansierar på olika sätt.

Leif Jonsson

Ordförande, Konstfrämjandet Västmanland.

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan