Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Stadshusets styre: Vi satsar på skolor och äldre

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Budgeten för Västerås stad innehåller drygt 400 miljoner i ökade anslag, som bland annat ska förstärka grundskolorna, framhåller de fyra partier som styr kommunen. Foto: TT

Annons

Den viktigaste investeringen vi kan göra inför framtiden är i våra barn och unga. Det mest avgörande, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet en kommun har är en högkvalitativ grundskola där eleverna uppnår resultat; så att de kan ta sig vidare till gymnasiet och där klara en examen som leder till jobb eller fortsatta studier. Socialtjänstens förebyggande arbete har också stor betydelse för trygghetsarbetet och även våra insatser i stads- och kommundelarna, inte minst för att skapa en meningsfull fritid för våra barn och unga. Därför går den största satsningen i vår budget till grundskolan och individ- och familjenämndens ram förstärks.

Vi fyra partier (S, L, C och MP) i majoriteten Utveckling Västerås, känner i grunden optimism inför framtiden. En växande kommun som utvecklas och blir mer attraktiv drar till sig nya kompetenser, vilket gör att vi blir mer attraktiva både för människor som vill flytta hit och etableringar av nya företag.

Annons

Annons

På grund av det positiva att vi växer som kommun, kommer vi under de kommande åren att investera i fler förskolor, skolor, äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt behöver vi underhålla våra anläggningar och bygga nytt.

En kommun som växer behöver ny infrastruktur, och vi behöver också göra investeringar för att göra kommunen mer attraktiv och stärka utvecklingskraften. Vi vill stärka arbetet med hållbarhet, där Agenda 2030 ska ligga till grund för alla kommunala beslut, och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

Totalt ökar nämndernas ramar med 420 miljoner kronor. Det är nästan fem procent av vår totala omslutning i staden. Av detta är 261 miljoner kompensation för bland annat ökat antal barn, ungdomar och äldre varav 47 miljoner är kompensation för ökade kostnader för skollokaler. Det är i princip full kostnadstäckning.

Med den årsplan som ska beslutas av kommunfullmäktige den 19 juni, fortsätter vi att genomföra majoritetens politiska 140-punktsprogram. Vi följer upp våra prioriteringar med särskilda satsningar på grundskolan, äldreomsorgen, kulturen, miljö- och klimatarbete och gatu- och lekplatsunderhåll. Därutöver säkrar vi den satsning som förskolenämnden har gjort på hållbart ledarskap under 2018, och vi ger även utökad ram till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att stärka programersättningarna till gymnasieskolan.

• Grundskolenämndens ram ökas med 131 miljoner kronor, det vill säga cirka 7 procent. Inför 2020 förutspås elevantalet öka 3 procent. Det innebär ett rejält tillskott både till löneökningar och andra förstärkningar. Sedan den nya majoriteten tillträdde efter valet 2018, har vi presenterat två årsbudgetar, 2019 och 2020. För dessa två år kommer vi att ha höjt grundskolenämndens anslag med cirka 16,5 procent, samtidigt som elevantalet ökat cirka 6 procent.

Annons

Annons

• Äldrenämndens ram ökas med 65 miljoner kronor, vilket ger möjlighet för insatser som stärker utförarnas ekonomi och kundernas valfrihet. Vi höjer också kvaliteten på våra äldreboenden genom att tillföra resurser och införa kvalitetsupphandlingar.

• Bibliotekssatsning. Kulturnämnden tillförs 5,5 nya miljoner för att kunna öppna det efterlängtade biblioteket på Hammarby, införa söndagsöppet på huvudbiblioteket och stärka de bemannade öppettiderna på de övriga biblioteken.

• Miljö- och klimatarbetet med ett Agenda 2030 perspektiv stärks. 3,5 miljoner kronor satsas på att stärka Västerås hållbarhetsarbete. Arbetet med ekologisk hållbarhet, biologisk mångfald och klimat ska utvecklas. Västerås ska också plastbantas, en plan för att fasa ut all fossil plast ur stadens verksamheter ska tas fram och genomföras. En kommunomfattande kampanj för ett renare Västerås ska genomföras, till detta avsätts 1,5 miljoner kronor.

• Inför samordnad varudistributionscentral för minskade transporter, fler närproducerade produkter, säkrare skolgårdar och bättre miljö. Arbetet inleds med planerad uppstart 2021. En lokal livsmedelsstrategi tas fram som ska hänga ihop med den nationella och regionala livsmedelsstrategin

• Gatuunderhållet stärks. En ettårssatsning på 3 miljoner kronor för att stärka driftsunderhållet för gator, vägar och lekplatser genomförs.

• Särskild lönesatsning. 10 miljoner kronor avsätts för en lönesatsning huvudsakligen riktad mot skolan.

Med vår årsplan som kommer att klubbas av kommunfullmäktige 19 juni investerar vi för framtidstro.

Annons

Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande

Jesper Brandberg (L), kommunalråd

Vicki Skure-Eriksson (C), kommunalråd

Markus Lindgren (MP), kommunalråd

Anders Teljebäck (S), Jesper Brandberg (L), Vicki Skure-Eriksson (C) och Markus Lindgren (MP) beskriver Västeråsmajoritetens budget som en satsning på skola och ungdomar.

Bild: Sakine Madon

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Till toppen av sidan