Annons

Annons

Annons

ledare liberal

Tobias Samuelsson
Ledare: Vaccinera dig mot vilseledning

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Vaccinmotståndet växer. Foto: Scanpix

Annons

Efter tillgången till rent vatten har inget bidragit så effektivt till folkhälsan i världen som massvaccinationer. Sedan millennieskiftet beräknas bara mässlingsvaccin räddat 21 miljoner människors liv.

I Sverige har många av de mest smittsamma sjukdomarna närmast försvunnit, men läkare larmar nu för att antalet misstänkta fall av mässling ökat kraftigt senaste åren i Stockholms län. I fjol utreddes 45 fall av misstänkt mässling i länet.

Av dem kunde åtta bekräftas.

Mässling är mycket smittsamt, men tack vare att 97 procent av alla svenskar tar sina två sprutor är epidemier ett minne blott. Mindre utbrott kan dock fortfarande uppstå, som det i Järna häromåret.

Områden som Rinkeby och Tensta märker också ut sig, då vaccinationstäckningen bara uppgår till drygt 70 procent. Myter som att mässlingsvaccin skulle leda till autism har särskilt fått spridning bland föräldrar av somaliskt ursprung, efter att ha spridits på nätet.

Annons

Annons

Skepsis mot vaccin växer dock i betydligt bredare folklager. I höginkomstländer har en rad smittsamma sjukdomar närmast utrotats tack vare vaccinationsprogram, men när Världshälsoorganisationen, WHO, frågar är inga så skeptiska till vaccin som tillfrågade i den rika delen av världen.

Störst skepsis påträffas bland yngre generationer, men kanske är det inte så konstigt att tvivel främst sås bland dem som inte har något minne av barnsjukdomarnas förödelse.

Det hör inte längre vardagen till att barn föds med svåra fosterskador till följd av röda hund, blir permanent förlamade av polio eller får bestående hörselskador av mässling.

Sociala medier är en outtömlig källa till missledande budskap om vaccin. När den brittiska tidningen The Guardian tidigare i år granskade Facebook kom de fram till att sidor och grupper som vilseleder om vaccin rankades högre än deras vetenskapligt grundade dito.

Efter påtryckningar har flera av nätjättarna börjat begränsa utrymmet för vilseledande information om vaccin.

Ett stort ansvar faller dock på människor själva att inte okritiskt dela lurendrejarnas budskap. Källkritik är svårt, men det är lätt att bli nyttig idiot åt förvillare.

Mytspridningen får konsekvenser och västeuropeiska länder som Frankrike och Italien härjas nu återkommande av epidemier. Där mässlingen borde vara utrotad, skördar den återigen människoliv.

Annons

Flera länder har senaste åren svarat med att göra barnvaccinationer mot smittsamma sjukdomar obligatoriska. I Frankrike hotas den förälder som förvägrar sitt barn vaccin mot smittsamma sjukdomar numera av böter.

Annons

Demonstranter från Gula västarna i Paris tidigare i år. Foto: Kamil Zihnioglu/AP

För den som värnar om personlig integritet är invändningarna mot påtvingade vaccinationer många. Det riskerar också att ytterligare radikalisera de grupper som motsätter sig vaccinering.

Den franska proteströrelsen Gula västarna, som i media främst associerats med motstånd till höjda skatter på drivmedel, tog i själva verket form i Facebook-grupper för motståndare till obligatoriska vaccinationer.

Det finns också andra sätt att upplysa föräldrar än obligatorium. På det är Rinkeby ett utmärkt exempel.

För att förbättra hälsan hos barn i området påbörjades för några år sedan ett hembesöksprogram, där nyblivna föräldrar fick besök av barnsjuksköterska och familjerådgivare vid sex tillfällen under barnets första 15 månader.

Den tydligaste effekten som kunde påvisas i utvärderingen? Föräldrarna gick och vaccinerade sina barn.

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan