Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ekologiskt gynnar miljö och klimat

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik. Sigge Synnergårds replik "Eko-jordbruk inte bättre för miljön" på KRAVs debattartikel är tyvärr full av felciteringar, halvsanningar och rena faktafel. Låt oss reda ut hur det ligger till:

• Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk, och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. KRAV anser att den ekologiska omställningen kan påskyndas ytterligare om offentliga myndigheter ställer krav på ekologiska livsmedel vid upphandling.

• Det är oklart vilken rapport från Livsmedelsverket som Synnergård åsyftar, men i Livsmedelsverkets rapport nr 2/2016 som ofta citeras står att ekologiskt jordbruk i huvudsak är bäst om man jämför miljöpåverkan i relation till brukad areal, är bättre för den biologiska mångfalden och minskar risken för spridning av främmande ämnen från växtskyddsmedel i miljön.

Annons

Annons

• Lantbrukare som är KRAV-certifierade måste uppfylla hundratals regler, om exempelvis växtföljd, förbud mot naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. I vår debattartikel tog vi upp endast KRAVs 37 regler för att minska klimatpåverkan, till exempel att alla KRAV-certifierade företag måste använda el endast från förnybara energikällor. Dessutom kontrolleras KRAV-certifierade jordbruk varje år av fristående revisorer, som säkrar att produktionsmetoderna följer KRAVs regelverk.

• Det stämmer att genomsnittsavkastningen på ekologiskt odlade grödor är lägre än konventionellt odlade. Det beror bland annat på att det odlas mer ekologiskt i skogsbygder och på marker som i sig ger lägre avkastning. När det gäller behovet av mer jordbruksmark, finns det odlingsbar mark som i dag av olika skäl inte brukas.

Det som är absolut säkert om ekologiskt producerade livsmedel är:

• Ekologiskt producerade grönsaker, rotfrukter, spannmål och frukt har inte odlats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det finns forskning som visar att de ekologiska metoderna bidrar till ökad biologisk mångfald.

• Ekologiskt uppfödda djur hanteras så att deras naturliga beteende främjas. Det betyder till exempel att alla kor, grisar och höns har möjlighet att gå ute på sommaren och beta, böka och picka.

Annons

Med vår debattartikel i VLT ville vi visa på möjligheter som ekologisk produktion kan ha för svensk livsmedelsproduktion genom att gynna miljö och klimat på en marknad där svenska och internationella konsumenter blir allt mer noggranna och medvetna om vad de äter. För att nå framgång krävs dock insatser från politiker, forskning och jordbruks- och livsmedelsbranschen. Vi vill gärna inspirera till och delta i samtal om detta.

Jonas Carlberg

Affärsområdeschef lantbruk på KRAV

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan