Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Utgå från fakta i eko-debatten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sigge Synnergård återkommer i en replik till vår debattartikel med att påstå att ”eko-jordbruket inte är bättre för miljön”. Det är ett argument som inte grundar sig i fakta.

Vi kommer sannolikt inte att bli överens med honom om vilken produktionsform – ekologisk eller konventionell – som är bäst för miljön eller bäst i andra avseenden. Men vi rekommenderar honom att söka källan till den rapport från Livsmedelsverket som han hänvisar till. Om man läser själva rapporten och inte den debattartikel i DN som (medvetet?) misstolkar rapporten, så står det tydligt att ekologiskt jordbruk i huvudsak är bäst om man jämför miljöpåverkan i relation till brukad areal, är bättre för den biologiska mångfalden och minskar risken för spridning av främmande ämnen från växtskyddsmedel i miljön.

Annons

Annons

Helt nyligen har det kommit rapporter från flera andra vetenskapliga källor som även de talar för ekojordbrukets positiva betydelse för miljön. Ett exempel är den nyligen gjorda genomgång vid Sveriges lantbruksuniversitet av 30 års forskningslitteratur, som visar att det finns 50 procent större artrikedom av växter och pollinerare som humlor och bin på ekologiska gårdar. Vetenskaplig är också den rapport som kom i maj från FN:s expertpanel för biologisk mångfald, om att en miljon av alla växt- och djurarter hotas av utrotning inom de närmaste årtiondena, ifall vi inte radikalt ändrar vår livsstil och ökar andelen livsmedelsproduktion med ekologiska och hållbara metoder.

Även rapporten från FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC i början av augusti nämner småskalighet och ekologisk produktion som en väg till ett hållbart jordbruk. Den framhåller att hållbart odlade jordar är mer produktiva, vilket är viktigt om vi ska kunna producera mat när jordens befolkning växer och när klimatförändringarnas negativa inverkan på växtligheten ökar.

I Sverige har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med drygt 58 procent de senaste tio åren, och omfattar nu en femtedel av all jordbruksmark. Det är en positiv utveckling, men omställningen behöver gå snabbare. Med fler KRAV-märkta livsmedel och ökad ekologisk försäljning gynnas inte bara den biologiska mångfalden, djurvälfärden, miljön och klimatet – utan även tillväxten i svenskt lantbruk.

Jonas Carlberg, Affärsområdeschef lantbruk på KRAV

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan